Startupy jsou živý organismus a stojí za ním hodně aspektů

Ochrana duševního vlastnictví, výzkumné organizace, technologické parky, expertízy. To a více najdete právě zde

Technologické parky

Zde najdete seznam technologických parků

Industry Development

Které korporace nabízejí služby startupům? Jejich výčet je zde…

Právní ochrana

Tyto právní kanceláře se specializují na patenty, NDA, investiční smlouvy…

Transfer technologií

Zde najdete kontakty na výzkumné instituce