Rozhovor s Martinem Rozhoněm o startupech, investicích a jeho životním příběhu

Rozhovor s Martinem Rozhoněm o startupech, investicích a jeho životním příběhu