Events

Welcome to the Event Calendar where you can get inspiration and tips

For startup events, seminars, workshops, webinars, summits, conferences, meetings, startup evenings, or hackathons. We regularly monitor current events in the Czech Republic and abroad and we bring it to you via our calendar.

Events in the Czech language can be found in our Czech calendar.

Due to the situation about COVID-19 (coronavirus) please check all events. They will be probably canceled or postponed.

< 2021 >
June
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • #V4:VentureDrill Prague
  All day
  10/06/2021

  Come and pitch to the investors from the Central European region on the V4VentureDrill event on 10th June.
  You can look forward to meeting not only investors but many mentors and experts! One of them is  Pavlína Louženská, a Lead Mentor in Google for Startups for Europe and Africa.

  V4Drill events in Poland, Slovakia, Hungary and Czechia aim to create a cross-border platform to:

  • Connect startups with investors and experts from all V4 countries
  • Make visibility for your fundraising – the best startups will be directly connected with Angel Groups and VCs
  • Share experience about fundraising and building startups

  If you would like to fundraise now or in the future, you should definitely send an email to valentina@suincubator.ai that you are interested – yes, it is that simple!

  More information and registration HERE.

11
12
13
14
15
 • Planet Budapest 2021 DEADLINE
  All day
  15/06/2021

  EN

  The event, which is expected to attract tens of thousands of domestic and foreign visitors, will be attended by heads of state and government, government officials, and key players from academia, business and finance. The organizers of the event implemented three successful Budapest World Water Summits in 2013, 2016 and 2019. On the latter occasion, the 58 exhibitors held more than 700 business meetings during the three days of the event. A survey of exhibitors showed that the business benefits by far outweighed the cost of the exhibition. Planet Budapest 2021 Sustainability Expo and World Summit exceed the Water World Summits many times in terms of the size and the sectors covered.

  The deadline for submitting the questionnaire is 15 June, 2021 23:59 (CET). Please note that participation as an exhibitor at the Expo is subject to previous approval. Applications will be evaluated by the organisers, and the results will be announced until 30 June, 2021.

  More information and registration HERE.

  CZ

  Akce, která by měla přilákat desítky tisíc domácích i zahraničních návštěvníků, se zúčastní hlavy států a vlád, vládní úředníci a klíčoví hráči z akademické, obchodní a finanční sféry. Organizátoři akce realizovali tři úspěšné Budapest World Water Summits v letech 2013, 2016 a 2019. Při posledně jmenované příležitosti uskutečnilo 58 vystavovatelů během tří dnů konání akce více než 700 obchodních jednání. Průzkum mezi vystavovateli ukázal, že obchodní přínosy zdaleka převýšily náklady na výstavu. Výstava a světový summit o udržitelném rozvoji Planet Budapest 2021 mnohonásobně překonávají Budapest World Water Summits, pokud jde o velikost a pokrytá odvětví.

  Dotazník je možné vyplnit do 15. června 2021 do 23:59 hodin středoevropského času. Upozorňujeme, že účast jako vystavovatel na veletrhu Expo podléhá předchozímu schválení. Přihlášky budou vyhodnoceny organizátory a výsledky budou oznámeny do 30. června 2021.

  Více informací a registrace ZDE.

16
17
18
19
20
21
22
 • EIT Urban Mobility Accelerator Pitch Awards
  17:00 -19:00
  22/06/2021

  CZ

  TOP 10 startupů v oblasti mobility vám zodpoví otázky týkající se dalších kroků vývoje mobility v městských oblastech, jako je autonomní řízení, last mile delivery, elektromobily a další…

   Hlavní řečníci:  

  • Maria Tsavachidis – CEO společnosti EIT Urban Mobility
  • Fredrik Hånell – ředitel EIT UM Business Creation
  • Jaromír Beránek – Head of IT a Smart City Committee v Praze

  I další se dotknou strategických aktivit a vizí v oblasti městské mobility, tématu rovnosti žen a mužů v tomto sektoru a mnoha dalších.

  Více informací ZDE.

  EN

  TOP 10 mobility startups will provide you with answers regarding the next steps of mobility evolution in urban areas such as autonomous driving,  last mile delivery,  electric vehicles, and more…

   Keynote speakers:  

  • Maria Tsavachidis – CEO of EIT Urban Mobility 
  • Fredrik Hånell – Director of EIT UM Business Creation 
  • Jaromir Beranek – Head of IT and Smart City Committee in Prague 

  and others will touch Urban Mobility strategic activities and visions, gender equality topic in this sector and much more. 

  More infromation HERE.

23
24
25
26
27
28
29
 • Startup Journey: From idea generation to market-ready products with MATLAB and Simulink
  14:00 -16:00
  29/06/2021

  CZ

  Na tomto semináři se dozvíte, jak vám mohou pomoci MathWorks programy Startup a Akcelerátor. Podívejte se, jak technologické balíčky MathWorks využívají začínající i zavedené společnosti k urychlení tempa inovací a překonávání problémů. MATLAB a Simulink jsou široce využívány napříč průmyslovými odvětvími pro výzkum a vývoj produktů.

  Více informací ZDE.

  EN

  In this seminar you will learn how MathWorks Startup and Accelerator programs can help you. See how MathWorks technology stacks are used by startups and established companies to accelerate the pace of innovation and overcome challenges. MATLAB and Simulink are widely used across industries for research and product development.

  More information HERE.

30
July
July
July
July

Do you know about next great events? We are curious! Just share it with us at info@czechstartups.org

Other interesting startup events also available at:

Top startup events in the Czech Republic