Výzkumné centrum NTIS, Západočeská univerzita v Plzni