Univerzita Palackého hledá podnikavé hlavy, podesáté pomůže začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy