Statistiky a průzkumy

Zajímá vás, jakým způsobem české startupy nejčastěji financují své projekty? Která odvětví jsou pro startupy nejvíce lákavá? Kdy čeští začínající podnikatelé začínají vytvářet první stabilní a dostatečné příjmy? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších naleznete v následujících reportech.