Prvních 9 start-upů začalo čerpat mentoring projektu CzechStarter agentury CzechInvest