Plánujete inovovat? Je pro Vás výzkum a vývoj důležitý? 

Z následujících programů je možné financovat rozvoj technologií a pokrýt výdaje na vývoj, výzkum a inovace.

OPPIK – Technologie

Zaměření programu Technologie je podpora vzrůstajícího počtu nově založených malých a středných společností, především v […]

OPPIK – Inovace

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání […]

OPPIK – ICT a sdílené služby

Cílem programu je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů […]

OPPIK – Partnerství znalostního transferu

Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a […]

OPPIK – Inovační vouchery

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, […]

OPPIK – Aplikace

Hlavním cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií […]

OPPIK – Potenciál

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních […]

OPPIK – Proof of Concept

Cílem programu Proof of concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a […]

OPPIK – Nízkouhlíkové technologie

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v […]

Program Gama 2 (TAČR)

Program Technologické agentury ČR je určen pro malé a střední podniky včetně stratupů, které během […]

i&i Prague

i & i Prague podporuje růst firem, které mají vysoký inovační potenciál v oblastech MedTech, […]

Pražský voucher – Inovační projekty

Cílem podpory je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti […]

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně […]

Charles University Innovations Prague

Cílem Charles University Innovations Prague je přenos vědeckých poznatků z Univerzity Karlovy do reálného života. […]

SME Instrument

Malé a střední podniky, které jsou založeny v EU nebo v zemi přidružené k programu […]