Startup report 2019_2020 ukazuje na nové trendy startupů a zvyšující se orientaci na zahraniční trhy