Navrhněte aplikaci s podporou systému Galileo a vyhrajte 100 tisíc eur