Mezinárodní výzkum: Stát by se měl více zaměřit na podporu soukromého podnikání žen