CzechInvest spouští platformu Spojujeme Česko. Firmy na ní mohou nabízet pomoc státu i sobě navzájem