Známe vítěze českého finále soutěže PowerUp!

Soutěž Digital Challenge nabízí získat až 100 tis. EUR na podporu růstu vaší firmy
29.5.2018
Vítěz Podnikavé hlavy chce vyrábět náplně do 3D tiskáren z plastových lahví
1.6.2018

Během českého finále soutěže EIT InnoEnergy PowerUp! porota vybrala nejlepší start-upy zabývající se inovacemi v oblasti energií a technologií snižující negativní dopad na životní prostředí. Vítězem se stal startup Neuron Sound, jenž vyvinul technologii na bázi umělé inteligence, schopnou díky rozsáhlé neuronové síti rozumět zvukovým a vibračním signálům a následně odhalovat různé odchylky a poruchy ve strojích.

Na druhém místě se umístil Innoconnect, plzeňský softwarový start-up, který poskytuje analýzy velkých dat nad mapou. Technologie WebGLayer umožňuje dynamickou analýzu až 1.5 mil datových záznamů ve formě heatmapy (bodové i liniové), webová aplikace usnadňuje práci s velkými daty prostřednictvím filtrování z mapy a propojených interaktivních grafů. Třetí místo obsadil startup SunnyCold, který vyrábí moderní tepelná čerpadla a hybridní fotovoltaické systémy využitelné pro nízkoenergetické domy.

„Posláním soutěže je najít ta nejlepší řešení, která mohou přispět k inovacím v oblasti energie, zlepšit kvalitu ovzduší v evropských městech a zvýšit čistotu životního prostředí. Jendo z nejdůležitějších kritérií soutěže byla globální využitelnost,“ říká předseda poroty Christo Balinow, Director of Business Development of InnoEnergy.

Čtvrtého ročníku největší soutěže pro cleantech startupy, kterou organizuje EIT InnoEnergy, se zúčastnilo 299 startupů z 24 zemí střední a východní Evropy. Finále České republiky se konalo v Praze, a předcházely mu intenzivní Bootcampy. Účastníci měli možnost ověřit své obchodní modely a zlepšit své prezentační dovednosti. Do soutěže se v Česku přihlásilo celkem 22 startupů.

„Věříme, že nám soutěž pootevře dveře k dalším investorům, jako startup rychle rosteme. Další vývoj produktu a plánovaná expanze na zahraniční trhy si vyžádá investice, které bychom si bez externího kapitálu nemohli dovolit. Na bootcampu se tvrdě pracovalo, přesto panovala uvolněná atmosféra. Naše vítezství nás velmi těší a věříme, že ve finále naši prezentaci posuneme ještě o kus dál,” říká Martin Kubáň, Project & Marketing Manager vítězného startupu Neuron Sound.

Porota soutěžící posuzovala nejen z hlediska odborného obsahu jejich projektu, ale také v kontextu podnikatelského povědomí a týmového i produktového potenciálu.

Agnieszka Wasilewska-Semail (CEO, RAFAKO – Zlatý partner soutěže) popisuje význam soutěže následovně: „Podporujeme poslání společnosti InnoEnergy, kterým je využití udržitelné energie z hlediska inovací. Tato vize je v souladu s obchodní motivací společnosti RAFAKO, neboť naši práci neomezujeme pouze na návrh a výrobu zařízení. Naším ambiciózním cílem je, aby byla výroba elektřiny co nejvíce šetrná k životnímu prostředí. Soutěž PowerUp! dokonale splňuje naše cíle a doufáme, že startupy přispějí k čistějšímu životnímu prostředí.“

Český vítězný tým bude 19. června v Žofínském paláci v Praze soutěžit s vítězi z ostatních pořádajících zemí o finanční odměnu ve výši 30 tisíc eur pro první místo a také účast na prestižním Highway® akcelerátoru, který pomáhá transformovat startupy do úspěšných podniků.

O společnosti EIT InnoEnergy

InnoEnergy je evropské společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie.

V InnoEnergy podporujeme a investujeme do inovací ve všech etapách jejich vývoje – od učeben až k zákazníkům. Díky rozsáhlé celoevropské síti partnerů spojujeme investory z různých odvětví, stejně jako podnikatele s trhy, absolventy se zaměstnavateli a výzkumníky s firmami.

Působíme ve třech klíčových oblastech inovačního mixu:

  • Vzdělávání – vytváření informované a ambiciózní pracovní síly, která chápe, co udržitelnost i samotné odvětví potřebují pro svou úspěšnou budoucnost
  • Inovativní projekty – propojení nápadů, jejich autorů a samotného odvětví s cílem uvádět na trh konkurenceschopné výrobky a služby, přinášející skutečné výsledky
  • Podpora podnikání – podpora podnikatelů a startupů zaměřených na udržitelný rozvoj při vytváření prosperující společnosti schopné zapojit se do globálního energetického ekosystému

Propojování těchto oblastí zvyšuje jejich význam a vede k příznivému prostředí, pro inovativní výsledky naší práce.

Společenství InnoEnergy bylo založeno v roce 2010 a je podporováno Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT).