Zkušenosti začínajících podnikatelů v rámci programu Erasmus pro mladé podnikatele

K oslavám dvouletého výročí působení na českém trhu si estonský přepravní startup Taxify nadělil partnerství s čínským gigantem Didi Chuxing
9.8.2017
V rámci soutěže Firma a Živnostník roku 2017 bude vybrán i Nejlepší Startup 2017. Přihlašte i svůj projekt!
15.8.2017

Již od roku 2009 na základě iniciativy Evropské komise podporuje začínající podnikatele evropský přeshraniční výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele. Ti díky programu vycestují do zahraničí ke zkušenému hostitelskému podnikateli, který provozuje malý či střední podnik v účastnických zemích programu (celkem 28 států, země i mimo EU). Začínající podnikatelé tak díky programu nabývají cenné zkušenosti a znalosti, které jim pomohou v podnikatelských začátcích. Hostitelští podnikatelé naopak díky programu získávají od začínajících podnikatelů inovativní nápady, přístup na nové trhy a možnost budoucí spolupráce. Výměnný program může trvat 1-6 měsíců dle dohody mezi podnikateli, začínající podnikatel získává na pokrytí životních nákladů v zahraničí grant ve výši 530-1100 EUR měsíčně dle cílové země, pro hostitelského podnikatele neplynou z účasti v rámci programu žádné náklady.

Za dobu existence programu vyjelo do současnosti do zahraničí na 115 českých podnikatelů a 52 hostitelských podnikatelů z České republiky přivítalo ve svých firmách zahraniční začínající podnikatele. V rámci ČR existuje aktuálně 5 kontaktních míst, které program v České republice administrují a působí jako průvodci především pro začínající podnikatele, konzultují a připomínkují jejich podnikatelské záměry a provází je celým administrativním procesem. Mezi nimi je i JCI Czech Republic, z.s., nezisková organizace mladých podnikatelů a manažerů, která realizuje program od února 2016 do ledna 2018. Do zahraničí se jim podařilo vyslat již 6 začínajících podnikatelů ve věkové hranici pod 30 let a stále jim zbývají finanční prostředky na 5-7 začínajících podnikatelů, kteří plánují svou výměnu realizovat do konce ledna 2018.

Jedním z nich byl i Jakub Vácha, který strávil 3 měsíce v pražírně kávy Stewarts of Trent Bridge v britském Nottinghamu. Jakub, jehož podnikatelský plán je postaven na otevření vlastní kavárny, od programu očekával, že získá znalosti o tom, jak obchod s pražírnou funguje po organizační stránce a prohloubí své znalosti o pražení kávy. Nathan Barton, hostitelský podnikatel, od programu očekával, že bude pracovat s někým mladým a dynamickým, kdo přijde s novými nápady a přinese nový pohled na jeho podnikání.

Program Erasmus pro mladé podnikatele očima Jakuba:

„Pobyt v pražírně byl pro mě skvělou příležitostí, jak vidět kompletní proces Nathanova podnikání od objednávek, přes pražení kávy, balení, distribuci až po prodejní proces a tvorbu cen. Velmi důležitou roli sehrálo i správné načasování mého pobytu, protože jsem dostal příležitost podílet se nejenom na procesu výroby kávy ale i otevření nového obchodu. Díky tomu jsem získal znalosti o tom, co otevření nového obchodu obnáší, včetně dodavatelských služeb a personálních činností. Vím, že mohu Nathana a jeho tým kdykoliv kontaktovat a zeptat se na radu ohledně mého vlastního podnikání. Vřele doporučuje ostatním začínajícím podnikatelům, aby se stali součástí tohoto programu, který je založený na sdílení vášně pro určitou oblast podnikání. Podstatu programu vidím v tom, že je vše dobrovolné a takové prostředí je vhodné k tomu, aby se v něm odehrávaly velké věci.“

Lucia Horňáková, Slovenka žijící dlouhodobě v ČR strávila 6 měsíců v galerii Joey Ramone u hostitelské podnikatelky Kiki Petratou v nizozemském Rotterdamu. Jejím podnikatelským záměrem je poskytovat komplexní odborné služby umělcům.

Program Erasmus pro mladé podnikatele očima Lucie:

„Spolupráce se zakladateli této rozvíjející se společnosti pro mě byla tou nejlepší praxí, velice obohacující a inspirativní. Pobyt v Rotterdamu byl pro mě impulsem k tomu, abych se pokusila rozjet svůj vlastní business. Během výměny jsem se podílela jak na každodenní rutině galerie, komunikovala s návštěvníky, tak plánovala výstavy a pomáhala s marketingem. Podílela jsem se také na projektu, který bude realizován v roce 2018 a který pomůže galerii dostat se na další úroveň podnikání. S hostující podnikatelkou Kiki Petratou jsem si za dobu 6 měsíců vytvořila blízké partnerství, sdílely jsme stejnou vizi o chodu galerie, spolupracovaly na projektu, ve kterém budeme pokračovat i po návratu zpět do České republiky. Projekt je založen na spolupráci galerií ze západní, střední i východní Evropy a také na sdílení uměleckých prostorů. Účast v programu vidím jako velice užitečnou nejenom pro mě, ale i pro galeristy z Nizozemí, kteří získali bližší pohled na středoevropské umění.“

Rádi byste získali zkušenosti a know-how pro rozjezd vašeho podnikání jako Jakub či Lucie? Chcete si zlepšit jazykové dovednosti, poznat nové trhy, budoucí obchodní partnery či přátelé na celý život?

Programu se můžete zúčastnit buď jako začínající podnikatel, pokud uvažujete o podnikání nebo podnikáte kratší dobu než 3 roky, nebo jako hostitelská firma, pokud máte s podnikáním více jako tříleté zkušenosti.

Na webu JCI ČR najdete základní informace o programu, nebo kontaktujte manažerku projektu Blanku Bendlovou (tel.: 777 124 643, erasmus@jcicr.cz), která vám ráda poskytne potřebné informace.

Pokud máte zájem se potkat přímo s podnikateli, kteří se již programu zúčastnili, tak máte skvělou příležitost a to již 29. 8. 2017, kdy proběhne v pražském Impact Hubu na workshop Erasmus pro mladé podnikatele. Kromě informací o programu budete mít možnost vyzpovídat i začínající podnikatele, kteří se z výměny již vrátili. Pozvánku na akci naleznete na http://www.hubpraha.cz/event/erasmus-mlade-podnikatele/.

Lucia je na fotce uprostřed, její hostitelská podnikatelka (její část) napravo

Na fotografii je Jakub druhý zleva a Nathan úplně vpravo