Vysoká škola báňská v Ostravě umožní malým a středním firmám tisknout ve 3D

Rozhovor s Tomášem Šalamonem, spoluzakladatelem start-upu Incomaker, který vyvíjí marketingovou platformu s umělou inteligencí
29.6.2017
Výsledky výzkumu české startupové scény od Vodafone Nápad roku, univerzitního podnikatelského akcelerátoru Xport VŠE a společnosti Profinit
6.7.2017

Minulý týden oznámila Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava (VŠB-TUO), že malé a střední podniky v Moravskoslezském kraji získají přístup k 3D tisku. To vše díky nové laboratoři ProtoLab. Firmy budou moci využívat specializovanou laboratoř za cenově výhodných podmínek.

Moravskoslezský kraj je plný aktivit pro začínající podnikatele

VŠB-TUO má za sebou již velkou řadu projektů na pomoc malým a středním podnikatelů a startupům. V první řadě se jedná o nejucelenější akcelerační program v Moravskoslezském kraji, GreenLight. Jeho tříměsíčním programem prošlo za čtyři roky existence již více než 50 společností. Zřízení centra pro 3D tisk a aditivní výrobu ProtoLab tak není úplným překvapením.

Zájemci o 3D tisk budou moci využít 3D tisk z plastů a kovů, laserové 3D skenování nebo podporu při vývoji technických řešení. Kromě výše zmíněných aktivit ProtoLab nabídne firmám i konzultace pro uvedení 3D tisku do průmyslové výroby.

Celý proces 3D tisku je procesně náročný a nákladný, proto bychom tyto služby chtěli nabídnout právě malým a středním firmám a umožnit jim vyzkoušet si moderní metody rychlého prototypování a konstruování. Díky získané dotaci jsme schopni nastavit spolupráci za velmi atraktivních podmínek,“ řekl o laboratoři ProtoLab jeho manažer Petr Štefek.

V 3D tisku je budoucnost vývoje prototypů

To však zdaleka není vše. ProtoLab výhledově plánuje rozšiřovat nové technologie a získávat přední odborníky na 3D tak, aby se stal vyhledávaným a prestižním pracovištěm nejenom v Moravskoslezském kraji, ale i přilehlých krajích České republiky a sousedních regionech Polska a Slovenska.

3D lze v současné podobě používat napříč širokou škálou oborů od IT a výroby hardwaru, přes výrobu hraček až po výrobu prototypů pro lékařské účely. Jelikož jsou náklady v porovnání s klasickým CNC obráběním mnohonásobně nižší, což zlevňuje výrobu prototypů, můžeme se s velkou pravděpodobností v budoucnosti těšit na další rozšiřování technologie 3D tisku a s tím spojenou výrobu řady inovativních výrobků. VŠB-TUO ProtoLab v tom rozhodně může pomoci.

Laboratoř ProtoLab vznikla v rámci projektu AD TECH Centrum (registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007158), financovaného z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Logo programu
SZ5_5431
SZ5_5606n