Výsledky výzkumu české startupové scény od Vodafone Nápad roku, univerzitního podnikatelského akcelerátoru Xport VŠE a společnosti Profinit

Vysoká škola báňská v Ostravě umožní malým a středním firmám tisknout ve 3D
3.7.2017
Rozhovor s Robertem Haškem z unikátního českého startupu Six Guys Labs, který cílí na naše zvířecí mazlíčky
9.7.2017

Vodafone Nápad roku je jednou z největších soutěží v České republice. Proto je velmi zajímavé podívat se na data, které pořadatelé spolu s univerzitním podnikatelským akcelerátorem xPORT VŠE a společností Profinit získali za dobu trvání soutěže.

Výzkumu se zúčastnilo 36 respondentů (zakladatelé společností), které se probojovali do finálového kola. Cílem průzkumu bylo zjistit podrobnosti o fungování českých startupů včetně financování startupových projektů a odměňování zaměstnanců.

Startupy odměňují zaměstnance podílem na společnosti

Informační grafiku s grafy máte k dispozici k nahlédnutí na pravé straně stránky. Je velmi zajímavé se podívat na statistiku odměňování zaměstnanců ze které vyplívá, že 34 % společností rozdává část podílu společnosti jako formu odměny za práci. To může být velmi silná motivace pro zaměstnance, především v případě, že se firmě podaří rychle škálovat a vyrůst.

Dalším zajímavým údajem je velmi nízká ochota nechat část produktu vyvíjet externími společnostmi. Z dat vyplynulo, že při vývoji si takto pomáhá pouze 11 % společností. „Z průzkumu vyplynulo určité zklamání nad přístupem externích dodavatelů. Domníváme se, že dobře nastavená spolupráce s profesionální vývojářskou firmou může být velmi prospěšná, protože kromě samotných kapacit nabízí také zkušenosti a znalosti. Může pomoci například s volbou technologií nebo nastavením procesu vývoje,“ řekl o zapojení externích firem do vývoje startupů Tomáš Pavlík, člen poroty soutěže Nápad roku a generální ředitel společnosti Profinit.

Startupy překvapivě neradi plánují náklady na vývoj

Překvapí také informace o tom, že více než polovina společností neplánovala přesné náklady na vývoj. Na to navazuje informace o skutečných nákladech. Menší část společností, která se v přípravné fázi věnovala odhadování rozpočtu na vývoj odpověděla, že v téměř polovině případů se podařilo odhadnout výši rozpočtu, zhruba stejně velké části respondentů se však podařilo naplánovaný rozpočet překročit.

Všechny zjištěné údaje mohou pomoci novým začínajícím společnostem s přípravou jejich vlastního obchodního plánu. Jsme proto rádi, že se pořadatelé soutěže rozhodli výsledky výzkumu zveřejnit.

V letošním ročníku, jehož slavnostního vyhlášení jsme se také začátkem června zúčastnili uspěl z rekordního počtu 197 projektů nápad speciálního herního dronu Drone n Base. Více o informací o vítězném projektu naleznete v našem článku ZDE.

výzkum - způsob odměňování
výzkum - způsob zajištění vývoje
výzkum - plánování výdajů
výzkum - realita výdajů