Vyhlášena třetí výzva Inovačních voucherů

CzechInvest propojí české start-upy s asijskými investory
14.12.2017
Technologické firmy můžou opět spojit síly s jihomoravskými kreativci díky poukazům
2.1.2018

Právě dnes, 29.12. 2017 byla vyhlášena třetí výzva programu podpory s názvem Inovační vouchery.

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Výzva byla vyhlášena dnes, ale příjem žádostí o podporu jsou přijímány od 15. 1. 2018 (9:00 ráno) do 31. 12. 2018 (23:59).

Kdo může žádat do programu? Program je určen pro malé a střední podniky, které splňují kritéria.

A co přesně v rámci programu lze získat?

  • podpora je poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
  • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Jaké jsou podporované aktivity? 

  • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Veškeré důležité oficiální informace včetně důležitých souborů, příruček pro žadatele a příloh najdete přímo na stránkách Agentury pro podnikání a inovace TADY a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR TADY.