VentureEU: 2,1 miliardy eur na podporu investic rizikového kapitálu do inovativních začínajících podniků v Evropě

Soutěžte o nejlepší podnikatelský nápad, přihlaste se do Podnikavé hlavy
23.4.2018
Start-up Triphood vyvinul pro CzechInvest turistickou aplikaci CzechInvest Trips
24.4.2018

Evropská komise a Evropský investiční fond (EIF) spustily celoevropský program fondů fondů rizikového kapitálu (VentureEU), který bude podporovat investice do inovativních začínajících a rychle se rozvíjejících podniků v Evropě. Prostřednictvím finanční podpory EU ve výši 410 milionů eur mají fondy mobilizovat až 2,1 miliardy eur veřejných a soukromých investic. Rizikový kapitál je nezbytný pro správné fungování unie kapitálových trhů, avšak jeho využití v Evropě je málo rozvinuté. Evropa v oblasti rizikového kapitálu a investic výrazně zaostává za USA nebo Čínou.

Evropa se může pochlubit mnoha talentovanými lidmi, špičkovými vědci a šikovnými podnikateli. Stále však má rezervy, pokud jde o to, jak proměnit tuto excelenci ve skutečný úspěch. Klíčovou úlohu zde hraje dostupnost rizikového kapitálu pro inovativní podniky. Komise a Evropský investiční fond dnes oznámily, že šest fondů investujících do evropského trhu rizikového kapitálu obdrží podporu EU. Prostřednictvím finanční podpory EU ve výši 410 milionů eur mají fondy mobilizovat až 2,1 miliardy eur veřejných a soukromých investic. To by mělo podle odhadů vést k novým investicím do inovativních začínajících a rychle se rozvíjejících podniků v Evropě ve výši 6,5 miliardy eur, což je dvakrát více, než činí objem rizikového kapitálu dostupného v Evropě v současnosti.

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: „V rizikovém kapitálu na velikosti záleží! Díky programu VentureEU brzy získá mnoho evropských inovativních podnikatelů investice, které potřebují k inovacím a úspěšnému globálnímu růstu. To znamená více pracovních míst a další růst v Evropě.“

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas dodává: „VentureEU je klíčovým prvkem otevřené inovační strategie, kterou jsme zahájili před třemi lety. Je velmi důležité, aby Evropa zůstala vůdčí průmyslovou a hospodářskou velmocí.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, prohlásila: „Program VentureEU zvětší množství a průměrnou velikost fondů rizikového kapitálu. Díky tomu budou naše začínající podniky s vysokým potenciálem zůstávat a dále růst v Evropě, kde budou plně využívat výhod jednotného trhu.“

Výkonný ředitel Evropského investičního fondu Pier Luigi Gilibert doplnil: „VentureEU zásadním způsobem obohacuje oblast rizikového kapitálu v EU. Sice jsme dosud podpořili více než 500 fondů, ale teď je to poprvé, co EU zřídila takovýto mimořádný program. Evropský investiční fond je hrdý na to, že může být součástí této iniciativy.“

Rizikový kapitál je nezbytný pro správné fungování unie kapitálových trhů, avšak jeho využití v Evropě je málo rozvinuté. V roce 2016 proinvestovali držitelé rizikového kapitálu v EU přibližně 6,5 miliardy eur. V USA to bylo pro srovnání 39,4 miliardy eur.

Kromě toho jsou fondy rizikového kapitálu v Evropě příliš malé (objem prostředků dosahuje v průměru 56 milionů eur oproti 156 milionům eur ve Spojených státech). V důsledku toho se pak tyto společnosti stěhují tam, kde mají lepší příležitosti k rychlému růstu. Tržního ocenění převyšujícího miliardu amerických dolarů dosáhlo na konci loňského roku v EU 26 společností. Ve Spojených státech jich přitom bylo 109 a v Číně 59.

Program VentureEU bude poskytovat nové zdroje financování. Díky tomu budou mít evropští inovátoři příležitost získat pozici předních světových společností. Očekává se, že přístup k tomuto financování bude mít přibližně 1 500 začínajících a rychle se rozvíjejících podniků v celé EU.

EU zajistí základní investice až do výše 410 milionů EUR – včetně 67 milionů eur z vlastních zdrojů EIF: 200 milionů eur z nástroje InnovFin v rámci programu Horizont 2020, 105 milionů eur z Evropského programu pro malé a střední podniky COSME a 105 milionů eur z Evropského fondu pro strategické investice – tak zvaného Junckerova plánu. Zbytek financování získají vybraní správci fondů v prvé řadě od nezávislých investorů.

Uvedených šest fondů bude mít podíly v řadě menších investičních fondů a každý z nich bude zahrnovat projekty nejméně ve čtyřech evropských zemích. Tyto investiční fondy pomohou financovat malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací v různých oblastech, jako jsou informační a komunikační technologie, digitální odvětví, vědy o živé přírodě, zdravotnické technologie, efektivní využívání zdrojů a energetická účinnost.

Investice EU v rámci programu VentureEU bude řídit Evropský investiční fond pod dohledem Komise. Realizovány budou prostřednictvím šesti profesionálních a zkušených správců fondů, což zajistí tržně orientovaný přístup. To přiláká další investice a pro začínající a rychle se rozvíjející podniky v EU tak bude financování rizikového kapitálu mnohem dostupnější.

Souvislosti

Komise oznámila vytvoření celoevropského programu fondů fondů rizikového kapitálu (VentureEU) v rámci unie kapitálových trhůiniciativy pro začínající a rychle se rozvíjející podniky. Tuto iniciativu poprvé navrhl komisař Moedas v roce 2015 jako součást strategie nazvané Open Innovation, Open Science, Open to the World (Otevřené inovace, otevřená věda a otevřenost světu).

V listopadu 2016 vyhlásila Komise a Evropský investiční fond výzvu k vyjádření zájmu, na niž ve lhůtě do 31. ledna 2017 zareagovalo 17 uchazečů. Komise nejdříve všechny investiční návrhy vyhodnotila a na základě jejich souladu s programem provedla předběžný výběr. Na to navázal Evropský investiční fond standardním komplexním posouzením (due diligence) předběžně vybraných uchazečů, z nichž bylo k financování vybráno šest subjektů, které byly ke konci roku 2017 vyzvány k vyjednávání s EIF. Dnes v Bruselu podepsal Evropský investiční fond první dvě dohody, jednu se společností IsomerCapital, druhou s Axon Partners Group. Dohody se čtyřmi zbývajícími společnostmi – Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management a Schroder Adveq – mají být dokončeny v průběhu roku 2018.

VentureEU je součástí širšího ekosystému, který EU zavádí s cílem poskytnout mnoha inovativním evropským podnikům další příležitosti k tomu, aby se staly předními světovými společnostmi. V rámci akčního plánu unie kapitálových trhů představila Komise řadu opatření na zlepšení přístupu malých a rostoucích podniků k financování určenému na tvorbu pracovních míst a podporu růstu. Investiční plán pro Evropu má rovněž za cíl zlepšit podnikatelské prostředí v EU, a to účelnějším využíváním finančních zdrojů a odstraňováním překážek pro investice.

Dne 1. března 2018 začala platit nová pravidla pro evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání, jež jednak usnadní správcům fondů všech velikostí provozovat tyto fondy a jednak umožní širšímu spektru společností využít jejich investic. Díky novým pravidlům se sníží náklady na přeshraniční marketing těchto fondů a zjednoduší registrační postupy.

Jak bylo avizováno v obnovené strategii průmyslové politiky, Komise zkoumá možnosti zřízení doplňkového evropského akčního plánu pro rizikový kapitál s cílem umožnit fondům rizikového kapitálu zvýšit jejich investiční kapacitu.

V listopadu 2016 navrhla Komise směrnici týkající se insolvence podniků, která se zaměřuje na usnadnění včasné restrukturalizace a druhé šance.

Komise rovněž pracuje na dalším posunu směrem k zavedení spolehlivého jednotného prostoru DPH v EU. Patří sem i nedávný návrh cílených opatření na pomoc malým a středním podnikům, které působí ve více zemích EU. Na úrovni EU byla rovněž dohodnuta nová pravidla, jež by měla zjednodušit povinnosti v oblasti DPH pro tisíce malých a středních podniků, které v Unii prodávají zboží on-line.