Studie Startup Report potvrzuje jasný trend – České startupy zažívají boom

Ecocapsule® poprvé v České republice
4.6.2018
Virtuální hokejka pro americké hokejisty je českým Nápadem roku
7.6.2018

České startupy se rozvíjejí a stávají se stále důležitější součástí inovativní ekonomiky. Chybí jim ale lidské zdroje a překáží jim byrokracie. Pozitivní trend vnímají i investoři, u startupů ale postrádají větší inovativnost a disciplínu. Vyplývá to ze studie Startup Report 2017/2018, kterou vypracovalo Keiretsu Forum CEE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd.

 

  •       dvě třetiny startupů vnímají jako hlavní problém nedostatek kvalitních pracovníků
  •       44 % startupů zakládají lidé ve věku 18 až 29 let
  •       česká startupová scéna je poměrně mladá – většina jich je mladší tří let
  •       rizikový kapitál vnímají startupy jako dobře dostupný (77 %), do banky by ale většinou nezamířily
  •       druhou největší výzvou je úspěšná expanze na zahraniční trhy

 

„Vidíme zde poměrně rychlý rozvoj startupového prostředí, větší zájem investorů, od těch andělských až po venture kapitálové fondy. České startupy už se naučily podnikat i v náročnějších oblastech než je jen vývoj aplikací a pozitivní příklady lákají další inovátory,“ říká COO Keiretsu Forum CEE, Petr Lemoch.

Studie je sondou do českého startupového prostředí jako celku – zúčastnili se jí jak zakladatelé a vedoucí pracovníci inovativních firem, tak investoři, zástupci korporací a mentoři. Některá data byla sbírána i mezi obecnou populací a živnostníky. „Určitě nás některé nálezy překvapily. Například akcelerátory či inkubátory využila jen 1/3 dotázaných projektů. Přitom investoři a odborníci mezi hlavní nedostatky českých startupů řadili nedostatečnou analýzu konkurence či chybně vypracovaný byznys plán. Z naší zkušenosti ještě doplním, že startupy u nás obecně špatně komunikují s investory a nedodržují termíny. To vše jsou věci, se kterými by jim měl takový program pomoci a zvýšit šanci na jejich další rozvoj,“ dodává ke studii Lemoch.

„Startupy se v ČR hodně věnují vývoji produktů, ale třeba marketingový výzkum si objedná jen 11 % dotázaných. Interně ho pak zpracuje dalších necelých 40 %. I zde mohou vznikat zárodky pozdějších úskalí, kdy je sice hotový produkt, ale není jasné, komu a jak se bude prodávat,“ komentuje studii marketingový expert agentury Perfect Crowd Martin Boček. „Na druhou stranu je skvělé, že tu máme příběhy úspěšných projektů – pomáhá to k inspiraci dalších odvážných, a hlavně se často úspěšní startupisté sami stávají novými mentory a investory,“ zmiňuje pozitiva české scény Boček.

Startup Report se skládá ze tří částí – kvalitativní výzkum sestával z několika desítek rozhovorů se startupisty, ale také investory různých úrovní (andělští investoři, venture kapitálové fondy), mentory, zástupci akcelerátorů a inkubačních programů. Kvantitativní část obsahuje podrobný dotazník, který vyplnilo 105 startupistů. Závěrečná část se věnuje pohledu živnostníků a obecné veřejnosti na problematiku inovativních společností. Studie dále ukazuje, že 65 % startupů přináší novou službu, firmy zakládají většinou dva společníci a stále jen 1 z 10 dotazovaných zakladatelů a vedoucích pracovníků byla žena. Startupisté sami sebe vidí jako inovátory, fungující ve svobodnějším, ale zároveň náročnějším prostředí, než jsou standardní malé a střední podniky či korporace. Česko berou jako ideální základnu pro otestování produktu a následnou expanzi, přičemž jich ale většina chce zachovat alespoň částečnou přítomnost v ČR.

Hned za lidskými zdroji a expanzí do zahraničí je největším problémem oblast práva a účetnictví či poradenství v marketingu, PR a získávání finančních zdrojů. Pomoc státu je žádaná, ale ne vždy je vnímána jako dobře cílená.

Partnery Reportu jsou Innogy, Komerční banka, poradenská společnost Grant Thornton, advokátní kancelář DLA Piper, agentura CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kompletní verzi STARTUP REPORTU 2017/2018 a výtah nejdůležitějších zjištění ve formě EXECUTIVE SUMMARY je možné stáhnout zde (ODKAZ).


Výzkumná zpráva Startup Report 2017/2018 vznikla z potřeby zmapovat české startupové a investorské prostředí a poskytnout o něm relevantní informace nejen lidem v něm přímo působícím, ale i širší veřejnosti. Za Reportem stojí Keiretsu Forum, největší síť andělských investorů na světě a výzkumná agentura Perfect Crowd, zvyklá řešit nevšední zadání.

Výsledkem je komplexní studie, která popisuje nejen situaci a výhled ze strany samotných startupistů – v drtivé většině přímo zakladatelů společností – ale také z pohledu investorů, mentorů, ředitelů akcelerátorů či zástupců inovačních oddělení v korporacích.  „Projektem chceme zahájit dlouhodobý výzkum, jehož účelem je kontinuálně mapovat vývoj startupového prostředí v České republice,“ říká Petr Lemoch, COO Keiretsu Forum CEE.

# # #

Keiretsu Forum, největší celosvětová síť andělských investorů s 52 zastoupeními na 3 kontinentech, je již 18 let platformou pro syndikaci investorů a přináší jim ty nejlepší investiční příležitosti z regionu i ze světa při zohlednění individuálních potřeb každého člena. Keiretsu vyhledává investiční příležitosti, vede investiční proces a pomáhá investovat již od 10 000 EUR. Investiční komunita Keiretsu Forum se skládá ze soukromých investorů poskytujících startovní a venture (tedy rizikový a rozvojový) kapitál. Keiretsu pomáhá projektům růst v globálně úspěšné společnosti – umožňuje získávání investorů a byznys kontaktů ve všech zemích, kde působí. Keiretsu Forum CEE zastřešuje celý region střední a východní Evropy a je jedinou společností tohoto druhu na českém trhu.

 # # #

Martin Boček, který v projektu zastupuje agenturu Perfect Crowd, se zabývá marketingem a marketingovým výzkumem trhu již 25 let. Profesně působil ve společnostech Nielsen, Unilever, Citibank, Ipsos, Global Marketing. Kromě standardních projektů marketingového výzkumu trhu realizuje studie s více netradičními tématy. Příkladem je právě tento projekt zabývající se startupovou problematikou. Přednáší na marketingových konferencích, vysokých školách a je spoluautorem knih s retailovou problematikou.  Agentura Perfect Crowd patří dnes již mezi přední agentury zabývajícími se marketingovým výzkumem trhu a její výsadou je také kromě standardních projektů z oboru snaha a schopnost přinášet nové a unikátní přístupy. Vybírá si témata, která kromě odpovědí na projektové otázky mohou přinést posun v porozumění zkoumané oblasti. 

Vybrané citace partnerů projektu Startup Report 2017/2018

„Komerční banka, jako banka s největším podílem na trhu korporátních klientů a podnikatelů a jako banka s nejširším rozsahem služeb a produktů, se přirozeně zaměřuje i na podporu začínajících podnikatelů včetně startupů. Například pro posouzení žádosti o financování nepotřebujeme finanční výkazy nebo úspěšnou několikaletou podnikatelskou historii. Stačí, pokud je podnikatelský plán žadatele kvalitní, životaschopný a dobře promyšlený. Výzkum přinesl celou řadu zajímavých výstupů. Potvrdil například, že velké množství startup konceptů vzniká na vysoké škole během studií či mezi kamarády. To odpovídá i prvním výstupům našeho konceptu Studentských poboček, který pilotujeme v Brně a který nám umožňuje podchytit spolupráci se „studentskými“ startupy v samotném počátku. Hledáme samozřejmě i další způsoby jak podpořit začínající podnikatele – od profesionálního poradenství až po poskytování zajímavých obchodních kontaktů,“ uvedl Patrice Begue, ředitel Marketingu Komerční banky.

***

„Výsledky výzkumu mohou přispět k dialogu, nabídnout náměty pro zlepšení startupového či obecně podnikatelského prostředí a pomoct lépe pochopit mladé podnikatele a jejich investory i externí poradce,“ říká Miroslav Dubovský, Country Managing Partner a Head of Corporate and Commercial Practice pražské pobočky DLA Piper.

 ***

,,Startupy hrají důležitou roli v takzvaném job creation and destruction a připravují nás na budoucí vývoj. Z dlouhodobého hlediska vytvářejí velké množství nových pracovních míst, zejména v perspektivních oborech, čímž opět pomáhají rozvoji ekonomiky. Inovace představují hlavní hnací sílu hospodářského rozvoje ve znalostně založené společnosti. Podporu podnikavosti ve smyslu pozitivního efektu úspěšných firem, které se pomoc, jež jim byla poskytnuta, snaží vrátit zpět do podnikatelského ekosystému, vnímáme dlouhodobě jako naší prioritu,“ říká Markéta Havlová, ředitelka Odboru start-upů agentury CzechInvest. 

***

„Spolupráce na startup reportu a setkávání se startupy za účelem vzájemného poznání nám pomáhá spolu lépe komunikovat a pochopit, co startupy potřebují, kde se vyskytují a co očekávají od korporace kromě role investora. Naše podnikání je odlišné povahy, ale určitě se můžeme navzájem obohatit a postavit spolu nový business, díky spojení toho nejlepšího z obou světů, mnohem rychleji a efektivněji,“ říká František Vašek, Senior Manager Innovations & Sales Business Development, Innogy Energie, s.r.o.

***

„Prostředí českých startupů je charakteristické hektičností, nedostatkem času a aktuálně i nouzí o kvalitní zaměstnance. Zatímco personální nouze se dnes týká v podstatě všech oborů napříč celou ekonomikou, nedostatek času, a tím i tendence k zanedbávání určitých administrativních úkonů, je typická právě pro startupy. Z výzkumu nám vyplynulo, že právě daňová a účetní administrativa je často něčím, co se zas tak neřeší a odsouvá na později.

Konkrétní příklady z naší praxe nám ale ukazují, že to může velmi záhy způsobit zásadní problémy a chod rozvíjející se firmy tak výrazně omezit. Proto jsme našim klientům připravili balíček služeb šitý na míru právě požadavkům startupů, který je zaměřený na úsporu času a který zároveň poskytuje záruku, že o vše je řádně postaráno,“ uvedla Gabriela Hoppe, Head of Tax, jednatel v Grant Thornton Tax & Accounting, s.r.o.

***

„MPO velmi vítá iniciativy na popularizaci startupového podnikání. Věříme, že průzkumy a studie v této oblasti mohou svými informacemi pomoci subjektům z trhu i z veřejného sektoru v jejich činnosti a ve snaze o zkvalitňování infrastruktury pro rozvoj inovativního podnikání. Rádi jsme proto podpořili i projekt Startup Report. Z výsledků šetření vyplývá potřeba cílené podpory, která nezatíží startupy dotační administrativou a zároveň jim pomůže v dalším rozvoji – ať už poradenskými a mentoringovými aktivitami nebo návratnými finančními nástroji. Příkladem je iniciativa fondu rizikového kapitálu, kterou MPO, po vzoru dalších zemí, spustilo minulý rok. Zároveň je zřetelně potřeba najít vhodný způsob komunikace, aby se potenciálním zájemcům informace o možnostech podpory vůbec dostaly,“ říká Petr Lysý, ředitel Odboru podpory finančních nástrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.