FreshFlow

Spotibo
30.1.2018
Digital Ant
22.3.2018

Online aplikace na řízení obchodních aktivit prostřednictvím specificky pojatého diáře a mobilní aplikace

WEB: http://www.freshflow.cz/

Systém pro řízení obchodních aktivit je založen na jednoduché myšlence vedení sdílených diářů, do kterých uživatelé zadávají data strukturovaně. Třídí jak aktivity, tak jejich výsledky, které zadávají výběrem z menu po uskutečnění každé aktivity. Z těchto dat se automaticky tvoří statistiky o počtech a úspěšnosti aktivit. Diář je propojen s databází klientů, která obsahuje jen nejnutnější data potřebná pro rychlou, každodenní práci obchodníků (nesupluje tedy CRM). Součástí řešení je mobilní aplikace, která zaznamenává informace o klíčové obchodní aktivitě – telefonátech vč. jejich výsledků a rovněž, podobně jako diář je propojuje s databází kontaktů. Na kartě klienta se tedy zobrazuje jak historie schůzek, tak historie telefonátů vč. výsledků. Díky znalosti segmentu obchodních sítí nabízí FreshFlow další unikátní využití takto pojatých sdílených diářů (např. využití pro navolávání call centrem, pro spolupráci s externími partnery při zadávání leadů a sledování jejich využití či pro management kampaní). Projekt benefituje z jednoduché implementace a jednoduchosti užívání (mezi klienty patří např. poradenská síť Partners, pojišťovna Allianz a další),

SPOLEČNOST:

Název společnosti: FreshFlow Systems s.r.o.
Ulice: Pražská 636
Město: Dolní Břežany
PSČ: 252 41
Kraj: Středočeský
Země: Česká republika

Email: info@freshflow.cz 

Datum založení: 2012-09-01

Počet zaměstnanců: 4-10 zaměstnanců

Fáze start-upu: Start-up

Odvětví: Internet, Software & E-Commerce

MAPA: