Slovník pojmů

Podnikatelský start-up

Startup (nebo také Start-up, což je správný anglický výraz) je podnikatelský subjekt, typicky popsán jako nově založená či začínající společnost a rychle se vyvíjející a měnící společnost. V současné době neexistuje jedna ucelená, mezinárodně uznávaná definice startupu.

Podnikatelský inkubátor

Podnikatelský (Business) Inkubátor může být soukromá obchodní společnost anebo instituce zřízená krajem či městem jako přidružené pracoviště vysokých škol a universit, která pomáhá nových a začínajícím společnostem (startupům) v době kdy jsou tyto společnosti nezranitelnější, tedy na začátku podnikání. Inkubátor pomáhá rozvojem tím, že poskytuje služby jako je například školení, jak správně nastavit obchodní plán či marketing, a další aktivity jako pronájem kancelářských prostor či poskytnutí kontaktů v daném oboru. Dalším smyslem inkubátorů je vytvářet pracovní místa a podporovat celkové podnikatelské prostředí v lokálních komunitách.

Akcelerátor

Podnikatelský akcelerátor je soukromá obchodní společnost či instituce zřízená krajem či městem anebo pracoviště přidružené k vysoké škole či univerzitě, které pomáhá novým společnostem (především startupům) akcelerovat jejich vývoj a růst. Akcelerátor pomáhá tím, že poskytuje řadu služeb zaměřených na rozvoj podnikatelských aktivit, jako jsou například mentoring (setkání s experty ve svých oborech, jenž pomáhá růstu mladé společnosti), networking (potkávání se zajímavými partnery), optimalizace obchodního (business) plánu často výměnou za podíl ve společnosti.

Know how

Ojedinělá znalost dané tématiky, procesu, technologie apod. Anglický doslovný překlad znamená VĚDĚT-JAK.

Business Angel

Andělský investor nebo také anděl, je český výraz pro anglické termíny angel investor, business angel, seed investor či private investor, který označuje jedince, jenž poskytuje kapitál pro zakládání podniků obvykle výměnou za podíl ve společnosti či participaci na zisku společnosti. V současné době ve světě vzrůstá počet andělských investorů, především skrz financování online, ITC a software společností.

Investor

fyzická či právnická osoba, která spolufinancuje / investuje do jednotlivých startupů / firem za určitých předem nastavených podmínek a pomáhá tím jejich dalšímu vývoji.

Centrum pro transfer technologií

Centrum, které pomáhá přenosu nových a dosud nevyužitých technologií do praxe.

Vědeckotechnický park

poskytuje potřebné prostory a služby inovativním firmám s delší historií podnikání.

shutterstock_227416468