Rozhovor s Pavlem Königem, zakladatelem organizace nvias, který chce dát impuls dětem, aby změnily svět

Český carsharingový startup AJO se po Brně rozrostl i do Prahy
6.5.2017
Letošní ročník Laboratoře Nadace Vodafone ve znamení velkých změn
10.5.2017
Pavel König je „srdcař“. Když jsme spolu připravovali rozhovor, byl do svého projektu ohromně zapálený. Jeho projekt nvias má podtitulek „Na začátku každé cesty je myšlenka, sen …“. Věří, že nás čeká období velkých změn. Standardní tržní modely se budou nadále měnit. Technologie, jako například blockchain, mají potenciál změnit pravidla hry veškerého byznysu. A nvias chce být u toho.
Jak sám Pavel Koenig říká: „Ať už chcete změnit svět nebo jen získat finanční svobodu, musíte se naučit, jak věci spojit, zasadit do souvislostí a prodat.“
Jedním z jeho myšlenek je i zajímavý pohled na vznik start-upů. Každý, kdo chce založit začínající podnik, musí vystoupit z komfortní zóny a podstoupit nemalé riziko. Klíčem a zároveň úskalím jsou lidé. A to je základní stavební kámen pro Pavla Königa. Nechme lidem volný prostor. Nechme je tvořit. Jak by to mělo vypadat v praxi? Můžeme lidem opravdu věřit natolik, že je necháme tvořit bez pravidel? Nejen na tyto otázky jsme si spolu povídali v našem rozhovoru.
O1: Pavle, co byl váš hlavní impuls pustit se do této velmi neobvyklé tématiky?
Věřím, že nás čeká období velkých změn, standardní tržní modely se budou nadále měnit. Technologie, jako například blockchain, mají potenciál změnit pravidla hry veškerého byznysu a já chci být u toho.
Samozřejmě, že impulsů byla celá řada. Vše je postavené na hodnotách, které vnímám jako důležité – nutnost změny, neustále objevovat nové věci a technologie, snít o ještě lepších technologiích, myslet globálně, věřit v lidi, věřit v sebe. Poté, co se mi podařilo úspěšně předat řízení divize v AIMTEC, jsem sebral odvahu a šel budovat nové věci.
O2:  V úvodu jsem mohla jen velmi krátce popsat vaše myšlenky a témata, čím se zabýváte. Můžete nám v pár větách představit svůj projekt?
Chci vytvořit ekosystém, který propojí oblasti od zájmového vzdělávání dětí na základních školách až po zakládání start-upů. Aktuálně vytváříme Program pro tvůrce se zaměřením na programování v Minecraftu, robotiku, vytváření nových Skills pro Amazon Alexa, ale i například vytváření hry Naše firmy, vysvětlující přidanou hodnotu ve firmách. Potkávání, nebo chcete-li kroužky, v rámci Programu pro tvůrce mají za cíl vytvořit konkrétní produkt, který „prodáme“ (klidně formou počtu Lake nebo počtu získaných hráčů), nebo se kterým se zúčastníme nějaké soutěže.   Věřím, že mezi těmito produkty identifikujeme produkty s potenciálem na globální úspěch.
Takto vznikne nezávislý start-up s účastí mentorů a účastníků potkávání.  Nvias účastí na úspěšných startu-pech získá prostředky na financování rozvoje programů a vytváření prostoru pro experimentování. Klíčoví pro úspěch jsou lidé, a když pracují na rozvoji svých vlastních výsledků, motivace je mnohem větší, než když dostávají úkoly.
O3:  Podporujete tvořivost lidí a necháváte jim volné pole působnosti. Opravdu to může fungovat bez určitých pravidel a mantinelů?
Pokud máte za cíl udělat produkt, máte určité mantinely. Úkolem mentorů je aktivity směrovat, otázkami můžete vznikající produkt dále rozvíjet a ovlivnit směr. Podle principu MVP (minimum viable product)  musíte stále myslet na minimální produkt, který můžete umístit na trh. Stále sám sebe přistihuji u prvních reakcí „… já vím, ale …“ pro rozvoj tvořivosti a motivace je lepší začít „ … a co třeba …“. Vše je relativní. Občas z na první pohled nesmyslu vznikne úžasné řešení a to mě baví :-).
O4: Chcete vytvořit komunitu pro sdílení nápadů a hledání partnerů pro další kooperaci. Kdo může být součástí vašeho týmu? 
Chceme spolupracovat s lidmi, kteří vyznávají stejné hodnoty, jak jsem zmínil v úvodu. Program pro tvůrce dává prostor pro rozvoj nejen účastníkům, ale i Mentorům. Mentorům dáme couching v oblasti product/project managementu a leadershipu. Je to opravdu velká příležitost pro osobní rozvoj a zároveň velká zodpovědnost. Zkouším to sám na sobě – u vedení jednoho kroužku jsem měl úplně stejné pocity, jako u řízení projektu v Americe :-).
O5: Závěrem nám řekněte, jaké jsou vaše budoucí plány?
Naše Programy pro tvůrce dále rozvíjíme a plánujeme rozšíření v rámci ČR i dále do Evropy. Vedle toho chceme otevřít potenciál, který máme na vysokých školách a výzkumných pracovištích. Pracujeme na vytvoření prostoru pro experimentování formou kempů, programů případně soutěží. Inspirací vidím v TechStars, my se zaměřujeme více  na počáteční fáze práce s nápady a technologiemi. Podpor zaměřených na akceleraci byznysu je více – například vše co dělá CzechInvest :-). Neměl bych zapomenout na to, že usilovně přemýšlíme na využití blockchainu, jaký první byznys změníme :-)? Možná to bude naše organizace nvias.
Děkujeme moc za váš čas, držíme moc palce a více informací a kontakty přímo na Pavla Königa najdete na oficiálních stránkách http://www.nvias.org/.

FOTO: Lenkolaf