Rozhovor s Jiřím Černým z EXPANDO global s.r.o., která se zaměřuje na otevírání a napojování prodejních kanálů po celém světě

Pražský startup IP Fabric získal investici od fondu Credo Ventures ve výši 1,3 mil. EUR
6.4.2017
Nenechte si ujít největší technologickou konferenci ve střední a východní Evropě, infoShare 2017!
11.4.2017

EXPANDO global s.ro. se zabývá online expanzí v oblasti e-commerce a na trhu působí od dubna minulého roku (2016). Se svou více jak 10-ti letou zkušeností zakladatelů, jedinečným know-how a kooperací s giganty jako je eBay, cDiscount nebo Amazon.cz jsou krásným příkladem toho, jak český startup dokáže prorazit ve světě a už po roce svého působení na trhu může expandovat do Německa, Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska nebo Spojených států.

Pro představení celého příběhu EXPANDO jsme si sedli s Jiřím Černým, který je ve firmě už od založení a popovídali jsme si nejen o jejich začátcích, ale také o překážkách a kooperaci s Amazonem.cz nebo eBayem.

Abychom vám ještě blíže EXPANDO představili, přinášíme vám pár konkrétních čísel, která hovoří za vše. Měsíční GMV (Gross Merchandise Volume), neboli obraty získané pro jejich klienty přesahují 140 tis. EUR a rostou 15-20% tempem. Momentálně se starají o 62 klientů v 7 zemích a na 3 tržištích.

O1: Moc děkujeme za Váš čas. Povězte nám hned na začátek, čím se přesně v EXPANDO zabýváte a kdo jsou vaši potenciální klienti?

V EXPANDO nám jde o pomoc eshopistům na zahraniční trhy. K tomu jsme si vybrali e-tržiště, neboli marketplaces, jejichž provozovatelé umožňují prodejcům třetích stran nabízet své zboží. Přece jen v Německu už je dnes každá druhá online objednávka uskutečněna nikoli přes e-shop, ale právě přes marketplace. Tento potenciál se snažíme přiblížit také českým výrobcům a prodejcům.

Klient, který za námi přijde, má možnost úplného outsourcingu této formy expanze do 7 zemí. Od počátku asistujeme při zakládání a nastavování prodejních účtů. Komunikujeme s pracovníky marketplaces a díky tomu rychleji a jednodušeji získáváme povolení pro prodej v kategoriích, které jsou regulovány. Poté se staráme o listování produktů, které velkou měrou ovlivňuje úspěšnost prodejů. Staráme se také o zákaznickou podporu v lokálních jazycích a pomáháme klientům s přepravou zboží i zpětným odběrem.

EXPANDO spolupracuje se všemi druhy e-shopů, ale také výrobci nebo prodejci, kteří ani e-shopové řešení nemají. Zaměřujeme se zejména na zboží z kategorií móda, domácnost a kuchyně a sportovní zboží.

O2: Když jsme si psali o vašich začátcích, popisoval jste mi, jak jste museli ověřovat potenciál „marketplaces“. Jak to vidíte dnes? Cítíte, že se potenciál stále mění?

Potenciál tam za nás je obrovský. I proto jsme naši činnost zaměřili tímto směrem. Současný trend totiž dokazuje, že existuje významná skupina zákazníků, kteří upřednostňují nákup zboží právě na velkých tržištích, u kterých jim jde zejména o precizní servis a kvalitní zboží. Na druhou stranu tito zákazníci příliš neřeší, odkud jim dané zboží přijde. V tom spočívá ta příležitost, kterou se snažíme přiblížit našim klientům.

Tento jev je patrný i u českých zákazníků, protože i v Česku je přeshraniční nákup na vzestupu. Už v roce 2014 tvořily on-line nákupy Čechů ze zahraničí (dle Sdružení platebních karet) desetinu obratu českých e-shopů. A tato hodnota meziročně roste o 10-15 %. Proto věříme v pokračování tohoto trendu, který jednak sjednocuje produktovou nabídku prodejců a také stírá fyzické hranice států.

O3: Určitě se vás na to ptá spousta lidí, ale nám to také nedá. Jak se mladý český startup spojí s takovým gigantem jako je Amazon nebo eBay? Určitě vám to přináší hodně nových potenciálních klientů, ale zároveň možná díky tomu i určitou klientelu ztrácíte.

Spolupráce s těmito giganty není příliš snadná. Naší výhodou je, že díky spolupráci s desítkami úspěšných českých e-shopů, jsme v jejich očích významnějším hráčem, než by byly e-shopy individuálně. Proto nám výrazně vycházejí vstříc např. při získávání povolení k prodeji v určitých kategoriích nebo při verifikacích prodejců.

Co se týká našich klientů, určitě se setkáváme i s těmi, kteří nechtějí mít s marketplaces nic společného – zejména kvůli jisté anonymitě prodejce. Snažíme se jim však ukázat možnosti těchto dalších distribučních kanálů, protože i ty mají své specifické zákazníky. Expanze s námi je obecně spojena s nižšími vstupními náklady a rizikem návratnosti investice (oproti lokalizaci e-shopu) a z našich zkušeností přináší našim klientům nárůst tržeb o 10-15 % od nových zákazníků.

O4: V úvodu jsme mluvili o překážkách, které potkávají každou firmu v průběhu jejich podnikání. Co vidíte vy jako vaši největší překážku nejen v ČR, ale i na světovém trhu?

Největší překážkou, ale zároveň i příležitostí je sjednocování trhů. Zákazníci kladou větší důraz na kvalitu produktů a služeb, než na jejich původ. A proto se výrobci i prodejci dostávají do přímé konkurence s mnohem více hráči než jen na lokálním trhu. Překážkou v dalším rozvoji byznysu českých e-shopů tak může být izolace a ignorace vývoje na rozvinutějších trzích, který bude do jisté míry kopírován také trhem českým.

Čeští prodejci i výrobci mají zákazníkům co nabídnout a geografická poloha je jim také nakloněna. Je proto jen na nich, jestli tuto příležitost dokáží využít či nikoli – a vůbec to nemusí být skrze globální marketplaces!

O5: Jaké máte plány do budoucna? Kde se vidíte cca za 5 let?

Naším cílem je pomoci klientům s optimalizací a správou produktových dat, díky kterým jim budeme schopni otevírat nové prodejní kanály a získávat tak nové zákazníky. Z hlediska našeho působení se už nyní otevíráme také zahraničním klientům a v tomto duchu chceme pokračovat i nadále.

Moc děkujeme a přejeme vám hodně úspěchů, další úspěšnou expanzi a spokojené zákazníky. Pro více informací navštivte oficiální webovou stránku http://www.expando.cz/ .