Registrace investorů

Registrační formulář pro investory

Zde se můžete zaregistrovat jako investor.

Povinné údaje

Vaše jméno: *

Zde vložte jméno vaší společnosti, v případě andělského investora vložte své jméno.

Vaše logo: *

Zde vložte své logo. Logo bude zobrazeno vedle jména vaší společnosti. V případě andělského investora můžete vložit svojí fotografii.

Vaše kontaktní emailová adresa: *

Vložte váš kontaktní e-mail, který bude veřejný.

Vaše kontaktní telefonní číslo:

Pro rychlejší komunikaci doporučujeme uvedení kontaktního telefonního čísla.

Stručný souhrn: *

Informujte ve zkratce naše čtenáře o vašem zaměření. Krátký souhrn bude zobrazen v seznamu Investorů v naší databázi.

Podrobný popis: *

Informujte podrobněji naše čtenáře o vašem zaměření, jaké máte specifické požadavky v případě investice, případně na koho se zaměřujete. Podrobný popis bude zobrazen po rozkliknutí konkrétního Investora.

Typ investora: *

Informujte naše čtenáře jaký jste typ investora.

AkcelerátorAndělský investorCrowdundingová platformaInkubátorInvestiční fondInvestiční skupinaJinýKorporátní investorPoradce

Původ investora: *

Řekněte naším čtenářům, z jakého teritoria pocházíte.

AfrikaAsieAustrálie a OceánieCentrální EvropaVýchodní EvropaZápadní EvropaSeverní AmerikaJižní AmerikaČeská republika

Typ zájmu investora: *

Řekněte naším čtenářům, o které teritoria se zajímáte. Můžete označit více teritorií.

AfrikaAsieAustrálie a OceánieCelosvětověCentrální EvropaČeská republikaJižní AmerikaSeverní AmerikaVýchodní EvropaZápadní Evropa

Jaké start-upy jako investor preferujete: *

Informujte naše čtenáře, jaké start-upy jako investor preferujete.

Early StageGrowthSeedStart-up

Jaké obory jako investor preferujete: *

Informujte naše čtenáře, jaké obory jako investor preferujete.

EnergetikaInformační Technologie (ICT)InovaceJinéLogistikaMédiaPřírodní vědySociální médiaTechnologie

Založení: *

Dejte vědět naším čtenářům, kdy byla založena vaše společnost, případně kdy jste začali s investováním.

Vaše adresa: *Elektronické odkazy: *Nepovinné údaje

Další elektronické odkazy:

Odkazy musí začínat http:// anebo https://.

Počet zaměstnanců:

Počet zaměstnanců vaší společnosti.Země, ve kterých jste již investovali:

Vypište země, ve kterých jste již investovali.Společnosti, do kterých jste již investovali:

Uveďte společnosti, do kterých jste již investovali.Všechna vyplněná pole budou viditelná návštěvníkům naší databáze.

Podmínky ochrany osobních údajů
Souhlasím s podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů