Projekt DIGIMAT se bude snažit nalézt cestu ke zlepšení digitalizace výrobních podniků

Český startup Oscar Tech slaví na CES v Las Vegas úspěch
9.1.2017
Ve spolupráci s Izraelem vzniká nový vládní fond na podporu českých startupů
13.1.2017

Malé a střední podniky v Evropě nevyužívají potenciálu digitalizace naplno. To si tedy myslí Evropská komise (EK), a proto chce přispět k rychlejšímu trendu šíření digitalizace ve výrobních podnicích za účelem zvýšení konkurenceschopnosti.

EK se rozhodla přispět na projekty, jenž pomohou firmám se zaváděním nových trendů. Podle komise je především důležité zvýšit spolupráci mezi výzkumnými pracoviště či univerzitami a byznysovou sférou, především pak výrobních podniků.

Projekt na podporu digitalizace

Je důležité vědět, že i vyspělé západní země mají problémy při zavádění digitalizace. Proto není s podivem, že Česká Republika na tom není lépe. Snahu, jenž má vést k rychlejšímu zavádění digitalizace v České Republice povede Jihomoravské Inovační Centrum (JIC) v Brně v rámci projektu DIGIMAT. „Také české firmy mají o možnostech digitalizace výroby omezené povědomí. Česká ekonomika je přitom na výrobních podnicích závislá. Třetina pracovní síly i přidané hodnoty pochází z průmyslové výroby, což nás řadí mezi nejprůmyslovější země Evropské unie,“ řekl k problému digitalizace českých firem ředitel JIC Jiří Hudeček.

JIC bude na projektu spolupracovat s dalšími partnery, jako jsou: Vysoké učení technické v Brně, Ceitec VUT, Industry Cluster 4.0. V rámci projektu, bude JIC pořádat workshopy s podniky z jihomoravského kraje. Celý projekt pak má 6 měsíců na to, aby vyzkoumal správnou cestu k zefektivnění digitalizace jihomoravských, potažmo i českých firem.

DIGIMAT je jediný projekt z České Republiky, který obdržel od EK finanční dotaci. Už se těšíme na závěry, jenž, doufejme, pomohou českým a moravským podnikům v boji se zahraničními konkurenty.

ilustraatna%c2%ad-fotografie-laboratole-intemac-1
ilustraatna%c2%ad-fotografie-laboratole-intemac-3