Program Plzeňské podnikatelské vouchery – Podnikatelské subjekty v plzeňské metropolitní oblasti mohou získat dotaci na nákup služeb od výzkumných organizací

V roce 2018 CzechInvest dojednal investice za více než 36 miliard korun
2.9.2019
Vysoce výkonný mobilní web? Tři nejdůležitější kroky k jeho dosažení se dozvíte na WebExpu
4.9.2019
Žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2019 přijímá BIC Plzeň od 1. září 2019 do 3. října 2019 (do 12:00 hod.).

Program Plzeňské podnikatelské vouchery podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací a je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzeňské metropolitní oblasti. Tato oblast je vymezena na území Plzeňského kraje a zahrnuje kromě města Plzně také ORP Blovice, Karlovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice. Definována je na stránkách Plzeňské metropolitní oblasti.

Výzkumnými organizacemi v Plzeňské metropolitní oblasti pro program jsou například Západočeská univerzita v Plzni, Lékařská fakulta UK v Plzni, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. či Comtes FHT a.s..

Cílem programu „Plzeňské podnikatelské vouchery“ je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V nové podobě programu budou vyhlašovány tzv. výzvy, v rámci kterých je možné podávat žádosti o dotaci ve stanovených termínech.

Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity, ve výši až 75 % ceny, nejvýše však 120 000 Kč (malé a střední podniky – dotace 75 %, velké podniky – dotace 40 %). V programu mohou subjekty, které využijí multioborových služeb, tj. komplexních služeb od výzkumných organizací, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, možnost požádat o dotaci až do výše 180 000 Kč.

Podniky mají možnost získat dotaci na služby výzkumných organizací, které mohou zahrnovat tyto činnosti:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
  • vývoj softwaru,
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru,
  • návrh designu výrobků

Informace k programu Plzeňské podnikatelské vouchery poskytnou konzultanti BIC Plzeň, bic@bic.cz, tel. 377 235 379.

Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň pomohlo v letech 2013-14, 2015-16 a 2017-18 realizovat Plzeňské podnikatelské vouchery v celkové výši dotace přesahující 6 mil. Kč. Firmy a výzkumné organizace v Plzeňské metropolitní oblasti mohly v předcházejících letech získat až 180 000 Kč na vzájemnou spolupráci. Z celkového počtu 67 podaných žádostí o dotaci bylo úspěšně proplaceno 41 žádostí, přičemž cena realizovaných služeb přesáhla 10 mil. Kč. Nejvíce spoluprací proběhlo mezi podniky a Západočeskou univerzitou v Plzni, COMTES FHT a.s., Výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň s.r.o. a Lékařskou fakultou UK.