Program CzechDemo prodlužuje výzvu na zářijový TechCrunch Disrupt San Francisco 2017

Start-up show v Ostravě představí startupové programy a zkušenosti bývalých účastníků
16.3.2017
mBank se chystá spustit nový fond na podporu FinTech startupů
17.3.2017

Agentura CzechInvest se rozhodla vyhlásit doplňující výzvu k II. výzvě programu CzechDemo. Doplňující výzva se týká TechCrunch Disrupt San Francisco 2017, který se bude konat 18. – 20. září 2017. Hlásit se do programu je možné od 18. dubna až do 2. května 2017.

Cílem projektu CzechDemo je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti začínajících společností a startupů formou podpory jejich účasti na mezinárodních akcích a možnosti prezentace jejich produktů a služeb. Zvýšením medializace nejen těchto společností, ale i českého podnikatelského prostředí se zvýší možnost ucházet se o kapitálový vstup investora.

Výhody programu CzechDemo

Každá společnost, která se rozhodne zúčastnit se projektu CzechDemo tak získá tyto výhody:

  1. Poplatek za účast na akci je v rámci programu hrazen z 75 % (spoluúčastí společnosti je 25 %)
  2. Poplatek za překlady marketingových materiálů je hrazen ze 100 %
  3. Cestovné (letenky) je hrazeno z 50 % (spoluúčast společnosti je 50 %)

Kdo se může zúčastnit?

Programu se mohou zúčastnit společnosti zaměřené na rozvoj nových a inovativních technologických řešení, které splňují definici malého a středního podniku. Společnost nesmí být starší než 5 let a mít více než 50 zaměstnanců. Musí se jednat o právnickou osobu, která nemá sídlo v Praze, s výjimkou takového žadatele, který sice má sídlo v Praze, ale zároveň má i provozovnu mimo region hlavního města Prahy, jenž je zapsána v obchodním či živnostenském rejstříku. Společnost by měla mít vysoký růstový potenciál k úspěšné komercializace produkty na zahraničních trzích.

Detailní podmínky účasti v programu CzechDemo naleznete na oficiálních webových stránkách projektů podpory startupů CzechInvestu ZDE.

04617l
CI_CZ