Ohlédnutí za účastí CzechInvestu na Regional Digital Summit 2016 v Budapešti

Nová kampaň „Bringing tech&science closer to people“ právě odstartovala!
5.12.2016
Zpráva z listopadového setkání startupové komunity v Hradci Králové
6.12.2016

Po svátku výročí Sametové revoluce a Mezinárodního dne studentů 17. listopadu 2016 bylo třeba se dát opět do práce, a proto se zástupkyně CzechInvestu, Markéta Havlová zúčastnila Regional Digital Summit v maďarském hlavním městě, Budapešti. Hlavním cílem této dvoudenní konference, která se uskutečnila ve dnech 18.-19. listopadu, byla debata o výzvách dnešní společnosti, které s sebou přináší proces digitalizace.

Během konference proběhla řada setkání a panelů, na kterých se probíraly různé problémy současného digitálního světa, jako například podpora společných digitálních aktivit na různých stupních společnosti, jak přispět k implementaci Evropské digitální agendy, či jak zachovat konkurenceschopnost evropské ekonomiky ve stále více globalizovaném světě.

Na konferenci se potkala řada představitelů vlád ze zemí Víšegrádské čtyřky s předními představiteli průmyslu. Debata mezi těmito dvěma světy je velmi důležitá, a i proto byla naše zástupkyně přizvána k účasti na panelové diskuzi „Přechod mezi startupovou a smartupovou politikou díky kooperaci“ (ang. název: Transition from the Start-up Policy to „Smart up“ policy through Cooperation).

Pří této příležitosti se mohli všichni přihlížející přiučit, jak funguje oblast inovací, startupů, e-mobility a digitální ekonomiky v zemích východní a střední Evropky, konkrétně v České republice, Slovensku, Maďarsku, Rakousku a Německu.

recnik

Druhým cílem mise do maďarské metropole byl podpis memoranda o porozumění regionální startupových platforem mezi startupovými organizacemi ve státech Višegrádské čtyřky, Německa a Rakouska (ang. název: Memorandum of Understanding „Regional Start-up Platform“ between start-up organizations of the Startup Communities of the V4-Plus Countries), jenž by mělo přinést bližší spolupráci startupových organizací napříč zainteresovanými stranami. Svůj podpis připojili i zástupci startupových asociací z Německa a Rakouska.

Memorandum mezi sebou uzavřeli CzechInvest za Českou Republiku, Austrian Startups za Rakousko, German Startup Association za Německo, Hungarian Innovation Federation za Maďarsko, Startup Poland za Polsko a Slovak Alliance for Innovative Economy za Slovensko. Podepsání memoranda bylo pokračováním jednání, které se uskutečnilo v listopadu 2015.

Doufejme, že naše networkingové aktivity vám v budoucnu pomohou s lepší podporou a růstem vašich inovativním nápadů do profitabilních světově známých startupů!

Nezapomeňte se podívat do našeho kalendáře startupových akcí, kde naleznete řadu zajímavých setkání a workshopů, jenž vám mohou usnadnit budování vaší společnosti.

signatari