Japonsko je speciální trh a není pro každého

Týden finanční gramotnosti vyvrcholí konferencí v ČNB
22.3.2019
Společnost Reservio spouští mobilní aplikaci pro snadnou rezervaci služeb
26.3.2019

Česká mise startupů vyrazila do Japonska na Slush Tokyo 2019 na konci února a předcházely jí velké přípravy. Japonsko je ojedinělý trh a jak už nadpis napovídá, není pro každého. Rozdíly asijských trhů jsou oproti evropskému trhu hodně specifické a je potřeba se na obchodní jednání a schůzky včas předem připravit, a to ještě hodně brzy před odletem.

Se specifikacemi trhu může pomoci hned několik institucí a kontaktů, které Vám pomohou lépe pochopit mentalitu, myšlení a tradice japonských potencionálních klientů a partnerů. O japonských zvycích se mluví často, ale nejtypičtějšími body v rámci vyjednávání obchodní spolupráce je délka vyjednávání. Už během příprav na tak velkou akci jako je Slush Tokyo v Japonsku se celá česká výprava zúčastnila workshopu organizovaného japonskou organizací JETRO Japan External Trade Organization, která má v Praze poměrně širokou základnu. A jaké rady a doporučení by měl člověk před odletem do Japonska znát?

  • Dress code – během každé schůzky musí být každý společensky oblečen, a to včetně obleku a kravaty.
  • Vyjednávají hlavně muži. Ženy jsoupředurčené už historicky být muži oporou v osobním životě, nikoli však v obchodním.
  • Ruce se téměř nepodávají. Fyzicky se klienti nedotýkají, jen uklánějí a ukazují úctu.
  • Důležité je skupinové vyjednávání. Velmi pomalu, dlouhým procesem. Pro Evropany je to velmi netypické.
  • Japonci nikdy neříkají ne. Je důležité sledovat i komunikaci těla a mimiky.
  • Důležitým bodem jsou dárky. I při obchodním jednání se předávají dárky jako vyjádření respektu a poděkování za přijetí.
  • Kdo nemá vizitky, jako by nebyl. Podávají se oběma rukama s lehkou úklonou a přečtením nahlas jména a pozice partnera.

Japonsko je velmi ojedinělá země. Svou tradicí, historií a vrozenou mentalitou je to země složitá, ale velmi krásná. Na svou historii země jsou náležitě pyšní a rádi zahraničním delegacím ukazují svoji sílu a respekt vůči dávným předkům a bohaté historii.

Česká startupová mise už je zpět v České republice a nadále pracuje na svých získaných kontaktech. Moc děkujeme všem, kteří nám pomohli a celé měsíce s námi připravovali program, detaily každého dne, přesuny, schůzky, jednání a workshopy. Děkujeme České ambasádě v Tokyu, CzechInvestu, JETRu, Zahraniční kanceláři CzechInvestu v Japonsku a organizátorům Slushe.