Interview s Vladislavou Závrskou, výkonnou ředitelkou českého startupu ViaGoood

CzechStartups.org vám představuje jednu z největších jarních startupových akcí Wolves Summit 2017
26.1.2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podpoří s Evropským investičním fondem investice do českých inovativních firem a startupů
31.1.2017

Co je ViaGoood?

ViaGoood je speciální projekt svého druhu. Základní myšlenka je založena na tzv. Be-good platformě. Jak název sám napovídá, tým okolo startupu se snaží udělat svými myšlenkami a činy svět trošku lepší. Když jsem se osobně s paní ředitelkou V. Závrskou sešla a mluvily jsme spolu o tom, co přesně dělají a jak to cítí, říkala mi „Hlavně to neberte jako charitu nebo dobročinnost. Snažíme se zábavnou formou pomoci druhým lidem a chceme udělat svět lepším, to ano, ale nehledejte za tím jen výběr finančních prostředků“.

A co si pod tím ve skutečnosti představit? Právě teď běží ojedinělá kampaň s názvem „Buďte jedním z 50 000 dobrých lidí ( v anglickém originále „Be one of 50 000 good people“).  Za 19 USD můžete pomoci dobré věci a zároveň mít svoji fotku na webových stránkách projektu. Oč se přesně jedná? Kde budou peníze pomáhat? Má šanci tento projekt uspět v ČR? Na to vše už známe odpovědi a vy si je teď můžete v klidu přečíst.

O 1: Hezké odpoledne, jako vždy moc děkujeme za váš čas. Můžete nám v krátkosti nastínit, o čem Vás projekt je? A kde se vzala prvotní myšlenka?

ViaGoood je nezávislý projekt první Be-good platformy na světě podporující aktivity neziskových organizací. Naším cílem je prostřednictvím Be-good platformy podporovat dobré aktivity, které ve svých důsledcích mění svět k lepšímu a pomáhat uživatelům radovat se ze života, být motivovaný k dobrým činům a vytváření dobrých vztahů. Protože usilujeme o co největší nezávislost na korporacích, rozhodli jsme se vývoj Be-good platformy financovat formou crowdfundingu na svých webových stránkách www.50000goodpeople.com. Můžete se tak snadno stát jedním z 50 000 dobrých lidí na světě, kteří vytvoří první Be-good platformu, jednoduchý online nástroj pro získávání financí pro podporu projektů zlepšující svět, ve kterém žijeme. Díky první Be-good platformě budeme moci zachraňovat zatoulané psy, pomáhat starým lidem nebo chránit ohrožené ekosystémy jednodušeji a efektivněji, než jsme si dokázali představit.

Autorem myšlenky první Be-good platformy je Michal Valta, ředitel jedné z nejúspěšnějších marketingových agentur v realitním segmentu v České republice. Před pár lety zasáhla Michala nečekaná událost, jeho osobní řidička narazila ve vysoké rychlosti na dálnici do stojícího kamionu. Zranění bylo tak rozsáhlé, že mu nikdo nedával šanci na přežití. Tento zvrat byl pro něj silným impulsem realizovat myšlenku, se kterou si již dlouho pohrával, a totiž udělat něco opravdu dobrého. Vnímal přitom důležitost ekologického cítění, soucítění s lidmi a lásky ke zvířatům. Se svojí softwarovou firmou vytvořil koncept první Be-good platformy – systému, kde se může zapojit každý a přispět svým dílem ke zlepšení světa. Rozšířil tým, založil společnost ve Spojených Státech Amerických a rozhodl se s touto aplikací zamířit na globální trh.

O 2: Vaše kampaň „Buďte jedním z 50 000 dobrých lidí“ je velmi ambiciózní. Obávám se totiž, že předsudky v České republice stále přetrvávají a při slově „filantropie“ nebo „dobročinnost“ jsou Češi stále pesimističtí. Jak to cítíte vy?

Přemýšlím o tom spíše více v “americkém” duchu – cítím zodpovědnost za svět, jehož jsem součástí. Líbí se mi, že součástí americké kultury je pocit zodpovědnosti za komunitu. To znamená, že mi nejsou jedno lidé v sousedství, že idea sousedství nějakým způsobem vůbec žije, což je v některých částech Česka těžko představitelné. Setkala jsem se s Američany, kteří cítí velkou zodpovědnost nejen za svou komunitu, ale také za celý svět. To mě inspirovalo. Myslím, že se musíme zabývat tím, jak náš svět udělat lepším místem k životu, nejen pro lidi, ale také pro zvířata a vůbec celé ekosystémy. Náš projekt na tuto výzvu k zodpovědnosti odpovídá moderním způsobem, v podobě Be-good platformy, která umožňuje tzv. interaktivní filantropii. Tento termín jsme s týmem ViaGoood vytvořili, abychom snadněji vyjádřili, že usilujeme o podporu filantropických projektů, ale ne v tradiční podobě. Jde nám o vzájemné, několika úrovňové propojení, zesíťování. Když podpořím nějaký projekt, například výsadbu stromů v určité oblasti, můžu díky Be-good platformě vidět, kdo z mých přátel podporuje stejnou nebo podobnou aktivitu, můžu motivovat další přátele k podobné nebo stejné aktivitě a zároveň se dozvídám, jakým způsobem se podpořená aktivita vyvíjí prostřednictvím zpětné vazby od neziskových organizací (a charit).

O 3: Jak jste mi sama říkala, soustředíte se hodně také na americké trhy. Jaké rozdíly vidíte mezi ČR a USA?

Americký trh je pro první Be-good platformu mnohem lépe připravený než český, ať už vzhledem ke zmiňovanému zakořeněnému pocitu zodpovědnosti a tradici darování, ale také vzhledem k technologické gramotnosti široké populace. Samozřejmě je pro naši firmu zajímavá velikost tamního trhu. Chceme platformu rozšířit mezi co největší počet uživatelů, aby její efekt byl co nejlepší.

O 4: Závěrem nám řekněte, kde budou vaše peníze pomáhat? Máte vybrané nějaké speciální oblasti?

První Be-good platforma ViaGoood bude pomáhat lidem v obtížných situacích, zvlášť vydělujeme děti, abychom je zviditelnili. Bude také pomáhat ochraně přírody a zvířat. Díky první Be-good platformě tak můžeme zachraňovat například zatoulané psy, pomáhat starým lidem nebo chránit ohrožené ekosystémy. Pomoc bude adresná se zpětnou vazbou o její účinnosti, zároveň budete moci zjistit, jak silná pomoc v určité oblasti už je a kdo další se k pomoci připojil.

Před námi teď stojí dokončit vývoj první Be-good platformy a rozšířit ji tak, aby každý z nás mohl snadno vytvářet pro své okolí Be-good svět.

Děkujeme moc za Váš čas. Držíme palce, ať se vše daří a rozjede tak, jak si přejete!

VZ_01 (002)
vG_vizual_intro_01
50KGP_faces
vG_vizual_support_zdroj_02