Inkubační programy

Inkubační programy

Inkubační programy pomáhají nadějným a inovativním podnikatelským nápadům najít cestu k fungujícímu byznysu. Mohou Vám pomoci založit firmu, vypracovat reálný byznys plán či zacílit produkt na konkrétní cílovou skupiny.

O soutěži

Navrhnout, vyvinout, úspěšně otestovat a komerčně spustit mobilní aplikaci pro smartphony využívající polohové služby systému Galileo. To je cílem tříkolové soutěže MyGalileoApp, kterou vyhlásila Evropská agentura pro globální družicový a navigační systém (GSA) v Praze. Soutěž je otevřená vývojářům mobilních aplikací, podnikatelům, studentům, výzkumníkům i všem nadšencům, kteří mají rádi výzvy.

Hlásit se do ní mohou jednotlivci i týmy s maximálním počtem sedmi členů. Cílem je navrhnout inovativní aplikaci zaměřující se na oblast inteligentní navigace; rozšířené reality a her; geomarketingu a reklamy; fitness, sportu a zdraví; firemních aplikací; sociálních sítí; mapování, GIS a zemědělství; automatizované mobility; letectví; dronů; či financí. Aplikace by zároveň měla fungovat pro systémy Android i iOS. GSA přijímá přihlášky do soutěže do 28. března 2019.

O Inkubátoru

AI Startup Incubator se zaměřuje pouze na startupy využívající technologií umělé inteligence a nikoliv na paušální podporu startupů. Projekty AI Startup Incubatoru mají k dispozici vstupní investici až do výše 500 000 USD na 12 měsíců inkubačního programu. Během něj zajišťuje inkubátor podporu špičkových technologických specialistů, a to formou mentoringu i při následném vývoji prototypů. O právní, finanční, marketingové a HR poradenství se postarají přední čeští i mezinárodní odborníci. Startupy získají také přístup ke kvalitnímu sdílenému technologickému zázemí, velkému množství výpočetních zdrojů a dalších partnerských výhod (AWS, Google Cloud a další) stejně jako sdílenému hardware. Nové projekty jsou přijímány kontinuálně, prostřednictvím formuláře na webu AI Startup Incubatoru.

Pro koho je program určen?

Jste mladá kreativní firma? Tým, který má skvělé produkty nebo služby, ale neví si rady s businessem? Chybí vám podnikatelské dovednosti a kontakty na důležité lidi z vašeho oboru? 

Přihlaste se do Kreativního inkubátoru! Další turnus nás čeká od září 2017. PŘIHLÁŠKA ZDE!!!

Komu je program určen

Všem začínajícím podnikatelům se zajímavým podnikatelským nápadem nabízíme pomoc se startem podnikání, zpětnou vazbu na podnikatelský záměr nebo sdílení našich kontaktů.

UP Business Catapult zahrnuje:

Slevu na prostory pro podnikání (pro studenty a zaměstnance Univerzity Palackého využití virtuální kanceláře a coworkingu na 6 měsíců zcela zdarma). Dále i využití zasedací místnosti zdarma a výrazná sleva na pronájem školící místnosti. 5 hodin poradenských služeb od konzultanta VTP UP měsíčně zdarma, k tomu 2x ročně hodnocení efektivnosti firmy. Možnost získání až 30 tisíc Kč na nákup poradenských služeb od externích poradců. Především pak možnost schůzek se zkušenými mentory a přednostní registrace na pořádané akce v rámci UP Business Clubu, přístup k materiálům z těchto akcí.

O Inkubátoru

TITC Technology Innovation Transfer Chamber je nově vznikající vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor v Brně, realizovaný jako jeden z hlavních projektů Krajské hospodářské komory jižní Moravy ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně.

Hlavní cíle projektu

Vytvoření prostředí pro podporu inovativního podnikání spolu s rozvojem spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a vědeckými pracovišti. Podpora přenosu výsledků vědy, výzkumu a inovací na trh (transfer technologií) a edukační a osvětová funkce

O Inkubátoru

Podnikatelský inkubátor STEEL IT je provozován Institutem EuroSchola a více než 13 dalšími partnery veřejného a soukromého sektoru. Jedná o dobrý příklad PPP partnerství. Všichni partneři jsou představeni na hlavní stránce. Celé partnerství vede Institut EuroSchola.

Podnikatelský inkubátor STEEL-IT

Záměrem projektu je zřídit podnikatelský inkubátor se zaměřením na oblast informačních a komunikačních technologií a tzv. znalostní a novou ekonomiku. Důraz bude kladen především na inovativní a nově vznikající společnosti z nových dynamicky se vyvíjejících odvětví, především ICT. Cílem projektu je napomoci přenosu nových nápadů a poznatků z oblasti ICT do praxe a vytvoření odpovídajících podmínek pro zahájení podnikání v této oblasti.

Co na vás čeká

Point One je co-workingové centrum a současně podnikatelský inkubátor České zemědělské univerzity v Praze. Pro členy Point One je připraven vzdělávací program na míru jejich aktuálním podnikatelským potřebám. Mohou využít individuálního mentorského/koučovacího programu, odborných konzultací expertů z praxe, či příležitostí komunikovat svůj podnikatelský nápad veřejnosti. Point One dále nabízí možnost využít kreativní prostory Point One pro svou práci, obchodní schůzky, či jako sídlo společnosti. Pořádá pravidelná setkání všech členů, soutěže a debaty s úspěšnými podnikateli.

Inkubace projektu bývá v průměru 18 měsíců. Cíl Point One je pomoci členovi rychleji rozpoznat, zda jeho podnikání je životaschopné, či nikoliv. Prostory jsou otevřeny všem studentům a absolventům ČZU, kteří chtějí začít podnikat.

Prostor pro vaše hvězdné nápady

V podnikatelském inkubátoru ESA BIC Prague se zaměřujeme na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy.

Naším dlouhodobým cílem je zvýšit konkurenceschopnost České republiky, podporovat začínající firmy v růstu a pomoci jim při vývoji inovativních produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Podnikatelský inkubátor ČVUT InQbay je součástí Odboru pro řízení projektů a transfer technologií (OŘPTT) Rektorátu ČVUT. Služby v oblasti podnikatelských aktivit nabízíme začínajícím podnikatelům, kteří mají jasný cíl, inovativní nápad nebo projekt. Pomáháme průkopníkům nových řešení, postupů a technologií k úspěchu. Inkubátor ČVUT InQbay je otevřen pro studenty, výzkumníky a absolventy ČVUT, ale i všem perspektivním podnikatelským subjektům.

Struktura služeb

 • vybíráme nejlepší inovativní projekty na akademické půdě ČVUT napříč fakultami a součástmi, ale i v rámci veřejné start-up scény v Praze a okolí
 • výměnou za poskytované služby nepožadujeme kapitál ani obchodní podíly ve firmách
 • zvětšujeme síť vysoce kvalifikovaných podnikatelů a mentorů
 • využíváme potenciál a zdroje jedné z nejvýznamějších technických univerzit ve střední Evropě
 • jsme napojeni na mezinárodní sítě inkubátorů a projektů na podporu podnikatelského prostředí

Podnikatelský inkubátor je příležitost jak úspěšně převést Váš nápad do reálného světa podnikání. Nastartujte na dobré adrese v inspirujícím prostředí spolu s dalšími firmami, se kterými můžete spolupracovat a sdílet své zkušenosti.

Co Vám můžeme nabídnout?

 1. Pronájem kancelářských či provozních prostor pro inovační podnikání v podnikatelském inkubátoru za zvýhodněných podmínek
 2. Přizpůsobení prostor měnícím se potřebám firmy či projektu
 3. Konferenční místnosti, servis a technické zázemí
 4. Konzultační a poradenské služby našeho týmu pro začínající podnikatele a firmy

Co firmám nabízíme?

 • Zvýhodněný nájem a komplexní služby k nájmu.
 • Vzdělávací a poradenský servis.
 • Synergický efekt – velká koncentrace inovačních firem v prostorách centra umožňuje jejich vzájemně výhodnou spolupráci.
 • Snadná dostupnost areálu z centra městské části Ostrava – Vítkovice.
 • Kvalitní dopravní infrastruktura – dostatečná parkovací kapacita, dostupnost MHD, manipulační a odstavné plochy.
 • Spektrum dalších odborných služeb Podnikatelského a inovačního centra, včetně možnosti zapojení nové firmy do různých forem mezinárodní kooperace.
 • Možnost využití služeb Výzkumně – vývojového centra průmyslových aplikací.

Pro koho je StartUp GO!

StartUp GO! je program pro lidi s nápadem a chutí podnikat, kteří již mají zpracovaný podnikatelský záměr anebo mají založenou firmu se sídlem v Ústeckém kraji ne starší dvou let. Podmínkou je, aby alespoň jeden člen podnikatelského týmu byl u Ústeského kraje a nebo studoval školu v Ústeckém kraji.

Co získáte?

Kreativní coworkingový prostor, profesionální vzdělávací program se zkušenými lektory a odborníky na byznys, pravidelná review s mentory a prezentace před potencionálními investory, pomoc se získáním dotací pro začínající podnikatele, navázání kontaktů a sdílení zkušeností s firmami v obdobné fázi vývoje.

Jak to funguje?

Virtuální inkubátor je určen nově zakládaným firmám, které potřebují umístit své sídlo nebo doručovací adresu, ale i firmám, které chtějí využít řadu dalších služeb podnikatelského inkubátoru bez potřeby vlastní kanceláře.

Co mám všechno k dispozici?

Klienti mají možnost umístit sídlo své firmy na adresu Podnikatelského inovačního centra Zlín, mají možnost využívat služby recepce, pro jednání s obchodními partnery si mohou za zvýhodněných podmínek pronajmout jednací místnost. Klienti jsou rovněž zařazeni do inkubačního programu, mohou využívat konzultačních a poradenských služeb, účastnit se školení, workshopů, obdobně jako v případě standardního podnikatelského inkubátoru.

Jak to funguje?

Klienti mají po dobu až tří let k dispozici cenově atraktivní prostory v kreativním prostředí a mohou čerpat řadu souvisejících služeb.

Co mám všechno k dispozici?

Zařídíme za vás vše tak, abyste se mohli soustředit výhradně na svůj byznys. Součástí nabídky jsou jak technicko-administrativní služby, jako je zajištění internetového připojení, ostrahy, úklidu či údržby, tak i kancelářské služby – přejímání pošty, kopírování a podobně. Využít můžete i jednací místnosti s audiovizuální technikou za zvýhodněných podmínek.

Od nápadu k funkčnímu prototypu, prvním zákazníkům až po mezinárodní distribuční kanály za 6-9 měsíců.

Cíl programu

Cílem je uvedení konkrétní use-case do praxe, a to od samotného nápadu k zákaznickému projektu. Program je určen pro B2B produkty kombinující hardware a software s mezinárodním potenciálem.

Inkubační program

iPORT je místem pro začínající podnikatele. Podporuje je v začátcích byznysu a pomáhá jim dostat se z fáze nápadu k realizaci projektu.

V rámci xPORT VŠE Business Accelerator existuje několik programů věnovaných jak inkubaci (iPORT), tak i akceleraci startupů (aPORT).

Inkubační program

Inkubační program je poskytován zejména začínajícím živnostníkům, malým a středním firmám s maximálně dvouletou historií. Důležitou podmínkou je zaměření na pokročilé výrobky, technologie a služby s potenciálem dalšího inovačního vývoje.

Inkubační režim:

 1. Poradenství, konzultace – Inkubované firmy získají od týmu TC HK bezplatnou konzultace v rozsahu 5h.
 2. Prostory – Inkubovaná firma má možnost pronajímat si kancelářské prostory či provozní bloky za zvýhodněné nájemné.

O co se jedná?

Účastí v  grantovém programu Nastartujte se od Komerční banky můžete výrazně zviditelnit svůj projekt mezi potenciálními zákazníky a obchodními partnery, navíc získat finanční odměnu a další ceny od partnerů. To může ve finále rozhodnout o tom, zda na trhu uspějete vy nebo někdo jiný.

Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se může kdokoliv, kdo začíná podnikat a má zajímavý podnikatelský plán. Šanci uspět má každý, bez ohledu na předchozí zkušenost s podnikáním. Přečtěte si úplná pravidla pro přihlášení.

Nenechte si ujít příležitost získat právě pro svůj projekt až 300 000 Kč a zajímavé a hodnotné ceny od partnerů programu.

O Inkubátoru

Laboratoř nadace Vodafone je inkubátor pro nevládní organizace a sociální odpovědné podnikatele, kteří se snaží podpořit pozitivní změnu ve společnosti a mají ambice oslovit tisíce uživatelů. Laboratoř pomáhá najít optimální nastavení a zhodnotit zájem trhu a tím zajistit udržitelnost projektu. Program je zaměřen na společnosti ve fázích pre-seed a spin-off, nebo na ty, které nejsou se svým směřováním spokojeny a chtějí restartovat svoje podnikání.

O inkubačním programu

JIC ENTER je individuální program pro budoucí podnikatele s inovativními nápady. Zkušení odborníci v rámci programu zhodnotí váš nápad, pomohou sepsat podnikatelský záměr, sestavit akční plán, založit podnikání a najít první zákazníky. Program má maximální délku 6 měsíců.

Co vás čeká v programu?

Sepíšete podnikatelský záměr, sestavíte akční plán, načerpáte znalosti, dostanete konkrétní rady, získáte průběžné hodnocení, budete v inspirativním prostředí a nasbíráte kontakty

Pro koho je určen?

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.

Jak probíhá?

Výměna zkušeností probíhá v rámci pobytu u zkušeného podnikatele, který novému podnikateli poskytuje znalosti potřebné k provozu malé firmy. Hostitel(ka) těží z nových perspektiv svého podniku a dostane příležitost spolupracovat se zahraničními partnery a dozvědět se o nových trzích.