Infrastruktury

 • UP21

  Podporujeme lidi s jiskrou v oku a jejich projekty, které zlepší svět.

 • xPORT Business Accelerator

  xPORT VŠE je bezpečným přístavem na cestě za horizont vlastních možností.

 • TITC

  Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor TITC Technology Innovation Transfer Chamber společnosti VTP Brno, a.s., vznikl z iniciativy Krajské hospodářské komory jižní Moravy, za významného přispění VUT v Brně.

 • Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

  Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) je místo pro růst vašeho podnikání a vašich nápadů.

 • Technologické Centrum Hradec Králové

  Naším cílem je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa. Svým klientům pomáháme v růstu a prosperitě.

 • TechSquare

  Naším denním chlebem je matchmaking!

 • StartupYard

  Akcelerujeme nadějné startupy již od roku 2011

 • Jihomoravské Inovační Centrum

  Akcelerujeme podnikatele a firmy ve všech fázích vývoje.

 • Jihočeský Vědeckotechnický park

  JVTP poskytuje prostor pro vaše nápady, v rámci kterého akciová společnost za zvýhodněné ceny nabízí pronájem vybavených laboratoří a kanceláří, přednáškových sálů i pracovišť. Zároveň je možné získat podporu ve formě poradenství v oblastech financování, zakládání firem, transferu technologií, marketingu a podobně.

 • Vědeckotechnologický park Plzeň

  Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň. Je lokalizován v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, v Městském industriálním parku Plzeň Borská pole v blízkosti Západočeské univerzity.

 • Vědecko-Technologický park Ostrava

  Posláním společnosti je vybudovat a provozovat Vědecko-technologický park, který poskytne prostor pro komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, inovaci výrobků a rozvoj podnikání.

 • Prague Startup Centre

  OD NÁPADU K FUNKČNÍMU PROTOTYPU, PRVNÍM ZÁKAZNÍKŮM AŽ PO MEZINÁRODNÍ DISTRIBUČNÍ KANÁLY ZA 6-9 MĚSÍCŮ

 • PointOne

  oint One je podnikatelský inkubátor při ČZU založený v roce 2014 doc. Ing. Tomášem Šubrtem, Ph.D. (prorektor pro strategii a informační systémy) pod hlavičkou Centra inovací a transferu technologií (CITT). Prostory jsou otevřeny všem studentům a absolventům ČZU, kteří chtějí začít podnikat.

 • NODE5

  Místo pro nejlepší týmy, osamělé vlky či digitální nomády - pro každého máme něco.

 • KoPlac

  KoPlac, to je hlavně místo. Místo, kde se komunikuje, kooperuje, kopracuje, komyslí a kovynalézá. KoPlac, to je komunita lidí, kteří chtějí společně realizovat nové nápady. CHCEŠ SE PŘIDAT? HLEDÁME Lidi, co nám pomohou nastartovat KoPlac. Chceš být u toho? Jsme otevřeni jakékoliv spolupráci. Odměnou ti bude neocenitelná zkušenost a možnost navázání dlouhodobé spolupráce. Využij KoPlac pro realizaci své povinné stáže v rámci studia nebo praktickou část své bakalářky nebo diplomky. Hledáme Grafiky & Ajťáky & Markeťáky & Byznysáky

 • InQbay

  Osvědčenými postupy podporujeme komunitu aktivních podnikatelů nejen na akademické půdě, novou generaci talentovaných studentů, vývojářů a výzkumníků s podnikatelským duchem, ambicemi a odhodláním realizovat vlastní inovativní projekty. Služby poskytované inkubátorem ČVUT představují atraktivní mix založený na komplexní a systematické podpoře začínajících firem, napojením na domácí i zahraniční partnerské inkubátory, specialisty a investory.

 • Podnikatelský inkubátor VŠB TUO

  Náš Podnikatelský inkubátor (PI) byl založen na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v roce 2008 jako tehdy největší svého druhu v České republice. V rámci univerzity jej provozuje Centrum podpory inovací (CPI), útvar Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.

 • Impact Hub Praha

  Nakopněte svůj projekt ke hvězdám. Během roku se u nás roztáčí kola 5 akceleračních programů, které vám pomohou najít správný směr. Získáte podporu mentorů, cenné kontakty a možnost růst několikanásobně rychleji.

 • Impact Hub Ostrava

  Nakopněte svůj projekt ke hvězdám. Během roku se u nás roztáčí kola 5 akceleračních programů, které vám pomohou najít správný směr. Získáte podporu mentorů, cenné kontakty a možnost růst několikanásobně rychleji.

 • Impact Hub Brno

  Nakopněte svůj projekt ke hvězdám. Během roku se u nás roztáčí kola 5 akceleračních programů, které vám pomohou najít správný směr. Získáte podporu mentorů, cenné kontakty a možnost růst několikanásobně rychleji.

12