Fond fondů hledá manažery, kteří pomůžou s podporou financování projektů

48 hodin bez spánku: Budoucnost měst řeší mozky ze 13 zemí včetně Česka
13.3.2017
Tréninkový program pro začínající start-upy nabízí 13 milionů korun
15.3.2017

Evropský fond ESIF přidělil České republice v rámci nově spuštěného Fondu fondů (ESIF Fund of funds) prostředky na podporu  rozvoje malého a středního podnikání. Nově vzniklý fond má sloužit ke zrychlení růstu podnikání a rozvoji inovací v České Republice. Pro podporu malých a středních podniků má k dispozici 50 mil. EUR. Česká část Fondu fondů v současné době hledá manažery pro svou správu.

Nově najatí manažeři by měli pomoci zlepšit dostupnost financování slibných projektů s vysokým růstovým potenciálem. Specifika pozic jsou uvedena na oficiálních webových stránkách Evropského investičního fondu. Jestli vás nabídka práce na projektech podpory zaujala, neváhejte a přihlaste se. Uzávěrka přihlášek končí 1. května 2017.

Iniciativa podpory malého a středního podnikání používá zdroje z Evropských strukturálních a investičních fondů a je na národní úrovni prováděna skrz národní operační programy. V ČR je to Operační program podpory podnikání a inovací pro konkurenceschopnost (OPPIK), který byl vypsán na roky 2014 až 2020.

shutterstock_387899065