Evropské fondy

Programy hrazené z Evropských fondů

Jsou to programy podpory financované z Evropských fondů, typicky prováděné vládními subjekty, a to jak na úrovni ministerstev např. Ministerstvo Průmyslu a Obchodu, tak na krajské úrovni, tedy kraji či městy. Jestliže nemůžete najít program podpory pro Vás kraj, obraťte se na nás a my vás obratem spojíme s regionální kanceláří CzechInvestu, kde Vám rádi poradí, jaké možnosti ve svém kraji máte.

Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele

Cílem Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele je rozvíjení podnikatelského prostředí podpora malých podnikatelů v Jihomoravském kraji skrz poskytování finanční podpory. Podpora může dosáhnout až 60 % uznatelných nákladů na založení nového podnikání, s maximální výší 100,000 CZK. Program je platný na období 2014-2017.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Marketing

Program Marketing se zaměřuje na posílení růstových pobídek malých a středních podniků a jejich marketingových schopností a připravenosti vstoupit na nový trhy mimo Českou Republiku. Program Marketing pomáhá vstoupit a uchytit se na nových trzích, včetně podpory při účasti na mezinárodních programech podpory.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Poradenství

Program Poradenství se zaměřuje na poskytování základní podpory a konzultačních služeb. Program je cílen především na startupy ve zpracovatelském, stavebním, obchodním a služebním průmyslu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Technologie

Zaměření programu Technologie je podpora vzrůstajícího počtu nově založených malých a středných společností, především v méně rozvinutých regionech České Republiky a tím zvyšovat zaměstnanost.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Služby infrastruktury

V rámci programu je podporováno zejména poskytování služeb inovačním podnikům a provozování stávajícího vědeckotechnického parku (VTP), podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra. V ojedinělých případech lze také podpořit rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a dále výstavbu nové sdílené infrastruktury v regionu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Inovační vouchery

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.