CzechInvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka zahajují spolupráci, pomůže to i start-upům

Nábor projektů do 5. ročníku Laboratoře Nadace Vodafone je v plném proudu
11.10.2017
Platformu pro tvorbu webových stránek brněnské společnosti Webnode využilo již více než 30 milionů uživatelů z celého světa.
13.10.2017

Business Handshake

V úterý 10. října 2017 podepsala agentura CzechInvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) memorandum o partnerství a spolupráci. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně tak potvrdily, že chtějí společnými silami zefektivnit poskytování podpory malým a středním podnikatelům v Česku, a tím usnadnit jejich další rozvoj.

Spolupráce mezi ČMZRB a CzechInvestem bude spočívat především ve vzájemné výměně informací a koordinaci aktivit, a to zejména při poskytování produktů malým a středním podnikatelům v regionech.

„Naši klienti se snáze, a hlavně na jednom místě dozvědí o možnostech zvýhodněného financování jejich podnikatelských záměrů,“ říká k navázání spolupráce Karel Kučera, generální ředitel CzechInvestu, a dodává: „Zejména pro start-upy jsou takové informace klíčové, protože při rozjezdu podnikání jsou finance hlavním omezením jejich rozvoje.“

Úkolem obou institucí bude také sledovat vývoj trhu, vyhledávat další příležitosti a možnosti pro zvýhodněné financování podnikatelských projektů. A to včetně možnosti vytvoření specializovaných nástrojů na podporu rozvoje v oblasti brownfields a výzkumu, vývoje a inovací a transferu technologií.