Česko-německý Innovation Festival v Berlíně představil inovace a nejnovější technologie z oblasti vesmíru a letectví

Projekty z podnikatelského inkubátoru TC HK zabodovaly v regionálním kole Rozjezdů
18.4.2019
V ulicích se objevil první terč pro kuřáky
22.4.2019

Festival již po čtvrté nabídl česko-německou platformu pro vědeckou spolupráci a start-upové společnosti

Festival se uskutečnil 9. dubna 2019 v Berlíně. Akci uspořádaly České centrum spolu s velvyslanectvím České republiky v Berlíně a agenturou CzechInvest. Slavnostního zahájení se ujal místopředseda vlády pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, a to prezentací „Česká republika: Country for the Future“, a Oliver Wittke, parlamentní státní tajemník Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky s německou Hightech-Strategie 2025. V jejím rámci se projednávala nová strategie určená na podporu průmyslu 4.0 v České republice. Místopředseda vlády Havlíček společně s dalšími českými a německými partnery festivalu diskutovali o možnostech posílení mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje.

Program festivalu byl rozdělen na dvě panelové diskuze a čtyři tematické workshopy. Panelové diskuze se věnovaly strategické vizi budoucnosti a sdílení zkušeností v česko-německé spolupráce se zaměřením na vesmírný a letecký průmysl. Následné workshopy se věnovaly jednotlivým tématům podrobněji. Diskutovaly se aktuální trendy v leteckém a vesmírném průmyslu, institucionální podpora pro výzkum a vývoj v Německu a České republice, zkušenosti z česko-německé spolupráce a expanze start-upů do zahraničí. Programu se účastnily zástupci společností, vědeckých a vládních institucí jako Avast, ESA BIC Prague, Spolkové ministerstvo školství a výzkumu, GNSS, OHB, Frentech Aerospace, TAČR, Fraunhofer IPK Berlin, MŠMT, Berlin Partner for Business and Technology, CEITEC, ČVUT, TU Ostrava, E.ON Agile, Ackee.

Festivalu se zúčastnilo 140 návštěvníků, kteří zároveň mohli bezplatně navštívit na festival navazující akci Berlin Hub, pořádanou společností Bitkom, partnerem festivalu. V rámci Czech Startup Pitch se představilo sedm vybraných start-upových společností s pětiminutovou prezentací: myTimi / miitis / Pocket Virtuality / Parking spots sharing / Spacelab / Suborbitality / Trisbee.

Odborná porota vyhlásila nejlepším start-upem firmu Suborbitality, cenu Českého centra Berlín získala firma myTimi. Laická poroto ocenila nejvíce hlasy start-up Parking Maniacs.