Česká republika

Něco málo o České Republice

Česká Republika10,5 mil. obyvatel a leží v srdci Evropy. Je mimo jiné členem Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové obchodní organizace, Evropské unie a součástí Schengenského prostoru. Hlavním městem je Praha a měna je česká koruna (Kč). Aktivně podporuje podnikatelské prostředí prostřednictvím vládních agentur jako je CzechInvest, která založila první oficiální online hub pro startupy v ČR, na kterém se právě nacházíte.

České startupové prostředí a jeho podpora

shutterstock_162301844

V poslední době se v České republice stále častěji poukazuje na slibnou start-upovou scénu. Zakládají se podnikatelské inkubátory, akcelerátory, vědeckotechnické parky, inovační centra, huby, kde se můžou české start-upy rozvíjet a přibývá úspěšných firem, které jsou schopné se prosadit i v zahraničí. „Boom“ nastal v roce 2011, kdy vznikly StartupYard, Impact HUB, StarCube, CzechAccelerator. Start-upy se rekrutují také z výzkumných a vývojových projektů vysokých škol.

Start-upy jsou pro českou ekonomiku velmi důležité. Rozvíjejí inovace a tím zvyšují produktivitu a přispívají k hospodářskému růstu. Nejedná se o „jakoukoli“ začínající společnost, ale o firmy vyvíjející inovativní produkt nebo službu, která je svým způsobem unikátní. Pomáhají k tvorbě zdravého, konkurenčního a inovativního prostředí. Nové firmy rostou rychleji než firmy zavedené, a přispívají tak výrazným způsobem k tvorbě pracovních míst.

Přesný počet start-upů vzniklých v Česku není možné jednoznačně určit. Ze střední a východní Evropy je Česká republika jediná země s kladným tzv. Birth indexem. Počet start-upů meziročně roste, Česká republika je v tomto případě druhá ve střední Evropě s největším počtem nově založených start-upů. Objem proinvestovaných peněz je však zanedbatelný v poměru k proinvestovaných penězům ve státech střední a východní Evropy. Český start-upový ekosystém je stále ve vývoji a není srovnatelný například se západní Evropou či USA.

shutterstock_509443741